• 044 500 330

(O)drži moj korak! (2019-2021)

Odrzi moj korak logo1

Projekt doprinosi promociji partnerstva organizacija civilnog društva i odgojno-obrazovnih ustanova u području volonterstva koje doprinosi ekonomskoj i socijalnoj koheziji te održivom razvoju u Sisačko-moslavačkoj županiji. Rezultirati će razvojem programa izobrazbe o održivom razvoju kroz volontiranje, osnivanjem 2 srednjoškolska volonterska kluba u Sisku i Hrvatskoj Kostajnici čije su aktivnosti usmjerene na ciljeve održivog razvoja i povećanom svijesti lokalne zajednice o mogućnostima međusektorske suradnje u promociji održivog razvoja kroz dobrobiti volontiranja. Ciljane skupine su učenici srednje škole (80), 2 srednje škole, 15 OCD-a/ustanova/uprava. 40 učenika-volontera će kroz osmišljavanje i provedbu vršnjačkih radionica i volonterskih akcija razviti nove kompetencije te izgraditi kapacitete za aktivno uključenje u život svojih lokalnih zajednica.
Nositelj: Agencija lokalne demokracije Sisak
Partneri: Gimnazija Sisak, Srednja škola „Ivana Trnskog“ Hrvatska Kostajnica i Sisačko – moslavačka županija
Vrijeme provedbe: 1. lipanj 2019. – 31. svibanj 2021.
Vrijednost: 1.145.856,64 kn od čega Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske sufinancira 1.085.027,30 kn
Donator: Program sufinancira Ured za udruge vlade Republike Hrvatske

----------
Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom tekstu isključiva su odgovornost Sisačko-moslavačke županije i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

----------

AKTIVNOSTI:

 

moj korak logoi

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd