• 044 500 330

Radna mjesta

Poziv na prethodnu provjeru znanja - Viši/a referent/ica za informatičku obradu akata županijske skupštine

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG
NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU U STRUČNU
SLUŽBU ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE
KLASA: 112-02/21-01/03
URBROJ: 2176/01-09-21-7
Sisak, 8. travnja 2021.

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu u Stručnu službu za poslove Skupštine i opće poslove Sisačko-moslavačke županije, na neodređeno vrijeme, objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA

Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji su se javili na Javni natječaj za prijam u službu u Stručnu službu za poslove Skupštine i opće poslove Sisačko-moslavačke županije, na neodređeno vrijeme, na prethodnu provjeru znanja koja će se održati u zgradi Sisačko-moslavačke županije, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26, Sisak, II kat, soba broj 9, za radno mjesto

VIŠI/A REFERENT/ICA ZA INFORMATIČKU OBRADU AKATA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

- Pisano testiranje: 16. travnja (petak) 2021. godine u 9,00 sati
- Intervju: 16. travnja (petak) 2021. godine u 10,30 sati.

Intervju će se obaviti samo sa kandidatima/kandidatkinjama koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.
Na prethodnu provjeru znanja pozivaju se samo kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, o čemu će isti biti obaviješteni telefonskim putem.
S obzirom na nužne epidemiološke mjere kandidati/kandidatkinje prilikom ulaska u zgradu Županije obvezni su nositi masku za lice ili medicinsku masku te dezinficirati ruke.

Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 044/550-192.

Troškove Vašeg dolaska snosite sami.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd