• 044 500 330

Radna mjesta

Javni natječaj za prijam u službu u Stručnu službu za poslove Skupštine i opće poslove Sisačko-moslavačke županije

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnica Stručne službe za poslove Skupštine i opće poslove Sisačko-moslavačke županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU U STRUČNU SLUŽBU ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE,
NA NEODREĐENO VRIJEME

- Viši referent za informatičku obradu akata Županijske skupštine, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd