• 044 500 330

Radna mjesta

Poziv na prethodnu provjeru znanja za Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG
NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU U
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ
KLASA: 112-02/20-01/22
URBROJ: 2176/01-05-20-23
Sisak, 29. prosinca 2020.

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj Sisačko-moslavačke županije, na neodređeno vrijeme, objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA

Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji su se javili na Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj Sisačko-moslavačke županije, na neodređeno vrijeme, na prethodnu provjeru znanja koja će se održati u zgradi Sisačko-moslavačke županije, Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak, soba broj 15/I kat, za radna mjesta, kako slijedi:

1. SAVJETNIK/CA ZA UPRAVNE POSLOVE GOSPODARSTVA,
IZDVOJENO MJESTO RADA U PETRINJI– ODSJEK ZA GOSPODARSTVO

- Pisano testiranje: 7. siječnja (četvrtak) 2021. godine u 9,00 sati
- Intervju: 7. siječnja (četvrtak) 2021. godine u 10,30 sati.

2. VIŠI/A STRUČNI/A SURADNIK/CA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU,
EKOLOŠKU PROIZVODNJU I RURALNI RAZVOJ – ODSJEK ZA
POLJOPRIVREDU

- Pisano testiranje: 8. siječnja (petak) 2021. godine u 9,00 sati
- Intervju: 8. siječnja (petak) 2021. godine u 11,30 sati.

Intervju će se obaviti samo sa kandidatima/kandidatkinjama koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.
Na prethodnu provjeru znanja pozivaju se samo kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, o čemu će isti biti obaviješteni telefonskim putem.
S obzirom na nužne epidemiološke mjere kandidati/kandidatkinje prilikom ulaska u zgradu Županije obvezni su nositi masku za lice ili medicinsku masku te dezinficirati ruke.

Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 044/550-192.

Troškove Vašeg dolaska snosite sami.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd