• 044 500 330

Radna mjesta

Poziv na prethodnu provjeru znanja - radno mjesto referent za administrativne i opće poslove

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG
NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU
U URED ŽUPANA
KLASA: 112-02/20-01/21
URBROJ: 2176/01-03-20-11
Sisak, 8. prosinca 2020.

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu u Ured župana Sisačko-moslavačke županije, na neodređeno vrijeme, objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA

Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji su se javili na Javni natječaj za prijam u službu u Ured župana Sisačko-moslavačke županije na neodređeno vrijeme, na radno mjesto referent za administrativne i opće poslove, na prethodnu provjeru znanja koja će se održati u zgradi Sisačko-moslavačke županije, Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak, soba broj 15/I kat, kako slijedi:

- Pisano testiranje 15. prosinca (utorak) 2020. godine u 12,00 sati

- Intervju 15. prosinca (utorak) 2020. godine u 13,30 sati

Intervju će se obaviti samo sa kandidatima/kandidatkinjama koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.

Na prethodnu provjeru znanja pozivaju se samo kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, o čemu će isti biti obaviješteni telefonskim putem.

S obzirom na nužne epidemiološke mjere kandidati/kandidatkinje prilikom ulaska u zgradu Županije obvezni su nositi masku za lice ili medicinsku masku te dezinficirati ruke.

Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 044/500-027.

Troškove Vašeg dolaska snosite sami.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd