• 044 500 330

Radna mjesta

Obavijest o odgodi prethodne provjera znanja

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG
NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU U
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: 112-02/20-01/20
URBROJ: 2176/01-08-20-23
Sisak, 3. studeni 2020.

OBAVIJEST

obavještavamo kandidate/kandidatkinje koji su se javili na Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije na radno mjesto stručni suradnik za civilnu zaštitu, zaštitu od požara i humanitarno razminiranje, da se prethodna provjera znanja koja se trebala održati dana 6. studenog 2020. godine u 12,00 sati neće održati zbog novonastale epidemiološke situacije.

O novom datumu testiranja kandidati/kandidatkinje bit će pravovremeno obaviješteni Pozivom na prethodnu provjeru znanja na web stranicama Sisačko-moslavačke županije i telefonskim putem.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd