• 044 500 330

Radna mjesta

Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje - Poziv na prethodnu provjeru znanja

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG
NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU U
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO,
SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE
KLASA: 112-02/20-01/16
URBROJ: 2176/01-07-20-29
Sisak, 2. studeni 2020.

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Sisačko-moslavačke županije, na neodređeno vrijeme, objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA

Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji su se javili na Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Sisačko-moslavačke županije, na neodređeno vrijeme, na prethodnu provjeru znanja koja će se održati u zgradi Sisačko-moslavačke županije, Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak, soba broj 15/I kat, za radna mjesta, kako slijedi:

1. VODITELJ/ICA ODSJEKA ZA HRVATSKE BRANITELJE

- Pisano testiranje: 9. studenog (ponedjeljak) 2020. godine u 9,00 sati
- Intervju: 9. studenog (ponedjeljak) 2020. godine u 10,30 sati

2. VIŠI/A REFERENT/ICA ZA PRAVA HRVATSKIH BRANITELJA, IZDVOJENO
MJESTO RADA U HRVATSKOJ KOSTAJNICI – ODSJEK ZA HRVATSKE
BRANITELJE

- Pisano testiranje: 9. studenog (ponedjeljak) 2020. godine u 12,00 sati
- Intervju: 9. studenog (ponedjeljak) 2020. godine u 13,30 sati.

3. REFERENT/ICA ZA SOCIJALNU SKRB I PROJEKTE – ODSJEK ZA
SOCIJALNU SKRB

- Pisano testiranje: 10. studenog (utorak) 2020. godine u 9,00 sati
- Intervju: 10. studenog (utorak) 2020. godine u 10,30 sati.

Intervju će se obaviti samo sa kandidatima/kandidatkinjama koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.
Na prethodnu provjeru znanja pozivaju se samo kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, o čemu će isti biti obaviješteni telefonskim putem.
S obzirom na nužne epidemiološke mjere kandidati/kandidatkinje prilikom ulaska u zgradu Županije obvezni su nositi masku za lice ili medicinsku masku te dezinficirati ruke.

Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 044/550-192.

Troškove Vašeg dolaska snosite sami.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd