Radna mjesta

Ovdje možete pronaći aktualna radna mjesta

Glavne vijesti

Sveti Vid u Topuskom

16-06-2019

Sisačko-moslavački župan je u nedjelju, 16. lipnja 2019. godine nazočio svetoj misi u povodu blagdana sv. Vida, nebeskog zaštitnika Općine...

Bal na vodi

15-06-2019

Župan Ivo Žinić je u subotu, 15. lipnja 2019. godine nazočio manifestaciji “Bal na vodi”, koja se održava u sklopu...

110 godina DVD-a Letovanić

15-06-2019

Župan Ivo Žinić i predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić su u subotu, 15. lipnja 2019. godine, u Vatrogasnom domu Letovanić...

Sjećanje na Dubravka Pukšeca-Puku

15-06-2019

Zamjenik župana Ivan Celjak je u subotu, 15. lipnja 2019. godine, u Sisku, kod Doma Galdovo Kaptolsko-gradska četvrt Centar sudjelovao...

"Kraljica jezera" u Topuskom

14-06-2019

Predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić je u petak, 14. lipnja 2019. godine na Trgu bana Josipa Jelačića u Topuskom svečano...

Dan Općine Topusko

14-06-2019

Predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić je u petak, 14. lipnja 2019. godine, u restoranu „Petrova gora“ u Topuskom nazočila svečanoj...

 

prazno

Sisak, Croatia

Pozivi na prethodnu provjeru znanja - prijam u Odsjek za gospodarstvo

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG
NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU U UPRAVNI
ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU
I RURALNI RAZVOJ
KLASA: 112-02/19-01/01
URBROJ: 2176/01-05-19-36
Sisak, 8. travnja 2019.

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj Sisačko-moslavačke županije, na neodređeno vrijeme, objavljuje

P O Z I V
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA

Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji su se javili na Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj Sisačko-moslavačke županije, na neodređeno vrijeme, na prethodnu provjeru znanja koja će se održati u zgradi Sisačko-moslavačke županije, Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak, Kabinet župana, soba 28/II kat, kako slijedi:

ZA RADNO MJESTO VIŠI/A STRUČNI/NA SURADNIK/CA ZA PODUZETNIŠTVO, OBRT I TURIZAM U ODSJEKU ZA GOSPODARSTVO

Pisano testiranje: 15. travnja (ponedjeljak) 2019. godine u 8,00 sati
Intervju: 15. travnja (ponedjeljak) 2019. godine u 9,30 sati.

ZA RADNO MJESTO VIŠI/A STRUČNI/NA SURADNIK/CA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I ENERGETIKU U ODSJEKU ZA GOSPODARSTVO

Pisano testiranje: 15. travnja (ponedjeljak) 2019. godine u 10,00 sati
Intervju: 15. travnja (ponedjeljak) 2019. godine u 11,30 sati.

ZA RADNO MJESTO VIŠI/A STRUČNI/NA SURADNIK/CA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO U ODSJEKU ZA GOSPODARSTVO

Pisano testiranje: 15. travnja (ponedjeljak) 2019. godine u 12,00 sati
Intervju: 15. travnja (ponedjeljak) 2019. godine u 13,30 sati.

Intervju će se obaviti samo sa kandidatima/kandidatkinjama koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.

Na prethodnu provjeru znanja pozivaju se samo kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, o čemu će isti biti obaviješteni telefonskim putem.

Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 044/550-192.

Troškove Vašeg dolaska snosite sami.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

Kontakt info

Ulica Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak, Hrvatska

Kontakt telefon: +385(0)44-550-200

Fax: +385(0)44-524-158

E-mail adresa:

Internet stranica: www.smz.hr

OIB: 82215698659

Dužnosnici

  • Ivo Žinić, dipl.ing.arh - Župan
  • doc.dr.sc. Roman Rosavec - Zamjenik župana
  • Ivan Celjak, mag.iur. - Zamjenik župana
  • mr.sc. Dušan Bjelajac, dr.med. - Zamjenik župana iz reda srpske nacionalne manjine

korisno

© 2019 Sisačko-moslavačka županija. Sva prava pridržana. Izrada i održavanje BIT centar

Izbornik