• 044 500 330

Kontakti UO za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje

Kontakti UO za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje

Pročelnica

ALENKA LJUBEŠIĆ, dipl.soc.rad.
Rimska ulica 28, Sisak
Tel. 044/550-222
e-mail: 

Administrativna tajnica
MILENA VINKOVIĆ
Rimska ulica 28, Sisak
Tel. 044/550-222
e-mail: 

ODSJEK ZA ZDRAVSTVO

Savjetnica za zdravstvo
MATEA BOGOVIĆ, mag.iur.
Rimska ulica 28, Sisak
Tel. 044/550-295
e-mail: 

Viša stručna suradnica
MELITA MATANOVIĆ, mag.oec.
Rimska ulica 28, Sisak
Tel. 044/550-150
e-mail: 

Viša stručna suradnica za zdravstvo i projekte
MARIJA VALEŠIĆ, mag. iur.
Rimska ulica 28, Sisak
Tel. 044/550-146
e-mail: 

Referentica za zdravstvo
MAGDALENA PETROVIĆ
Rimska ulica 28, Sisak
Tel. 044/550-211
e-mail:

ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE

Voditeljica odsjeka za socijalnu skrb i hrvatske branitelje
MAJA BANOVAC BARIĆ, mag.polit.
Rimska ulica 28, Sisak
Tel. 044/742-618
e-mail: 

Viša savjetnica za socijalnu skrb
NIKOLINA JAPUNDŽIĆ, dipl.soc.rad.
Rimska ulica 28, Sisak
Tel. 044/550-223
e-mail: 

Stručna suradnica
IVANKA ŠUBARIĆ, socijalna radnica
Rimska ulica 28, Sisak
Tel. 044/742-618
e-mail: 

Viša referentica za socijalnu skrb i projekte
STELA TIČARIĆ, bacc.oec.
Rimska ulica 28, Sisak
Tel: 044/550-188
e-mail: 

Referentica za socijalnu skrb i projekte
TEA KLASNIĆ

Rimska ulica 28, Sisak
Tel: 044/ 550-150
e-mail: 

Viši savjetnik za prava hrvatskih branitelja
STJEPAN MARKANOVIĆ
, prof
Rimska ulica 28, Sisak
Tel. 044/550-138
e-mail: 

Viša savjetnica za prava hrvatskih branitelja
NATALI ŠTEFANČIĆ
, mag.soc.rada
Rimska ulica 28, Sisak
Tel. 044/550-211
e-mail: 

Viša referentica za prava hrvatskih branitelja
BARBARA BRODARAC BIONDA
, univ.bacc.praesc.educ.
Rimska ulica 28, Sisak
Tel. 044/550-140
e-mail:

Referentica za prava hrvatskih branitelja 
BRANKA ŠKOLNEKOVIĆ

Rimska ulica 28, Sisak
Tel. 044/550-140
e-mail: 

Referentica za prava hrvatskih branitelja 
NIKOLINA KOLAREVIĆ

Rimska ulica 28, Sisak
Tel. 044/550-142
e-mail: 

Referentica za prava hrvatskih branitelja 
ĐURĐICA BEDENIKOVIĆ

Rimska ulica 28, Sisak
Tel. 044/550-141
e-mail: 

Referentica za prava hrvatskih branitelja 
TATJANA MARTINIĆ

Rimska ulica 28, Sisak
Tel. 044/550-141
e-mail: 

Stručna suradnica za prava hrvatskih branitelja 
ROBERTA ŠIMAC
, bacc.admin.publ.
Vladka Mačeka 47, Petrinja
Tel. 044/500-150
e-mail: 

Referentica za prava hrvatskih branitelja 
SONJA PILIĆ

Vladka Mačeka 47, Petrinja
Tel. 044/500-158
e-mail: 

Viša savjetnica za prava hrvatskih branitelja
DRAGICA CRNJAK
, prof.
Kneza Ljudevita Posavskog 27, Kutina
Tel. 044/500-102
e-mail: 

Stručna suradnica za prava hrvatskih branitelja 
ŽELJKA TONKOVIĆ

Trg Josipa bana Jelačića (kontejner), Glina
Tel. 044/500-171
e-mail: 

Stručna suradnica za prava hrvatskih branitelja 
VERA KLASAN

Trg dr. Franje Tuđmana 2, Novska
Tel. 044/500-121
e-mail: 

Referentica za prava hrvatskih branitelja 
LIDIJA BRTAN

Trg Dr. Franje Tuđmana 2, Novska
Tel. 044/500-124
e-mail: 

Viša referentica za prava hrvatskih branitelja 
VIŠNJICA ELČIĆ
, bacc.admin.publ.
Trg Nikole Šubića Zrinskog 1, Hrvatska Kostajnica
Tel. 044/500-140
e-mail: 

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd