Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Lipovljani 2023

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd