• 044 500 330

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina 2023

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina 2023

logo manjine2023

16.6.2023.

Izvješće o visini troškova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina 2023. i načinu njihova korištenja

11.5.2021. /13:53 sati/

Odluka o konačnim rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Sisačko-moslavačkoj županiji

Odluka o konačnim rezultatima izbora članova Vijeća romske nacionalne manjine u Sisačko-moslavačkoj županiji

Odluka o konačnim rezultatima izbora članova Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Sisačko-moslavačkoj županiji

Odluka o konačnim rezultatima izbora predstavnika češke nacionalne manjine u Sisačko-moslavačkoj županiji

Odluka o konačnim rezultatima izbora predstavnika talijanske nacionalne manjine u Sisačko-moslavačkoj županiji

Odluka o konačnim rezultatima izbora predstavnika slovačke nacionalne manjine u Sisačko-moslavačkoj županiji

Odluka o konačnim rezultatima izbora predstavnika ukrajinske nacionalne manjine u Sisačko-moslavačkoj županiji

8.5.2023. / 10:37 sati/

Odluka o rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Sisačko-moslavačkoj županiji

Odluka o rezultatima izbora članova Vijeća romske nacionalne manjine u Sisačko-moslavačkoj županiji

Odluka o rezultatima izbora članova Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Sisačko-moslavačkoj županiji

Odluka o rezultatima izbora predstavnika češke nacionalne manjine u Sisačko-moslavačkoj županiji

Odluka o rezultatima izbora predstavnika talijanske nacionalne manjine u Sisačko-moslavačkoj županiji

Odluka o rezultatima izbora predstavnika slovačke nacionalne manjine u Sisačko-moslavačkoj županiji

Odluka o rezultatima izbora predstavnika ukrajinske nacionalne manjine u Sisačko-moslavačkoj županiji

8.5.2023.

DONJI KUKURUZARI

Odluka o rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Donji Kukuruzari

MAJUR

Odluka o rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Majur

LIPOVLJANI

Odluka o rezultatima izbora članova vijeća češke nacionalne manjine u Općini Lipovljani

Odluka o rezultatima izbora članova vijeća slovačke nacionalne manjine u Općini Lipovljani

Odluka o rezultatima izbora članova vijeća ukrajinske nacionalne manjine u Općini Lipovljani

HRVATSKA KOSTAJNICA

Odluka o rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Hrvatskoj Kostajnici

10.5.2023.

Odluka o konačnim rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Hrvatskoj Kostajnici

HRVATSKA DUBICA

Odluka o rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općina Hrvatska Dubica

10.5.2023.

Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Hrvatska Dubica

TOPUSKO

Odluka o rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općina Topusko

SISAK

Odluka o rezultatima izbora predstavnika albanske nacionalne manjine u Gradu Sisku

Odluka o rezultatima izbora predstavnika bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Sisku

Odluka o rezultatima izbora predstavnika romske nacionalne manjine u Gradu Sisku

Odluka o rezultatima izbora predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Sisku

GLINA

Odluka o rezultatima izbora predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Glini

11.5.2023.

Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Glini

GVOZD

Odluka o rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Gvozd

11.5.2023.

Odluka o konačnim rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Gvozd

NOVSKA

Odluka o rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Novskoj

PETRINJA

Odluka o rezultatima izbora članova vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Petrinji

Odluka o rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Petrinji

KUTINA

10.5.2023.

Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Kutini

Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Kutini

Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Vijeća češke nacionalne manjine u Gradu Kutini

SUNJA

11.5.2023.

Odluka o konačnim rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Sunja

16.4.2023. /12:03 sati/

Županijsko izborno povjerenstvo SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE objavljuje:

 

Izbori za članove vijeća nacionalnih manjina i izbore za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave održat će se dana 7. svibnja 2023. godine. Poveznica na stranicu Državnog izbornog povjerenstva 

4.4.2023.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd