Službena mrežna stranica Sisačko-moslavačke županije

  • 044 500 330

Projekt INEMAD - Kalkulacijski alat za izračunavanje bioplinskog potencijala

Sisačko – moslavačka županija sa zadovoljstvom predstavlja kalkulacijski alat za izračunavanje bioplinskog potencijala nastao u sklopu projekta INEMAD, a u suradnji s belgijskim projektnim partnerima – DLV Belgium i Innova Energy.

Projekt INEMAD (Poboljšano upravljanje hranjivima i energijom korištenjem anaerobne digestije / Improved Nutrient and Energy Management through Anerobic Digestion) je znanstveno – istraživački projekt financiran sredstvima FP7 programa, te fokusiran na povezivanje ratarske i stočarske proizvodnje uvođenjem bioplinske proizvodnje čime se postiže se recikliranje hranjiva i energije, te se generira profit (proizvodnja i prodaja bioplina i digestata).
S obzirom da je cilj hrvatskog projektnog partnera - Sisačko – moslavačke županije upoznavanje javnosti s konceptom bioplinskih postrojenja, te pripremi edukativnih alata i panela, izrađen je priručnik „Potencijal bioplinskih postrojenja u hravtskom poljoprivrednom sektoru“. Priručnik kroz 10 poglavlja donosi sažet pregled svih informacija bitnih za osnovno razumijevanje procesa anaerobne digestije, tehničkih elemenata bioplinskih postrojenja, kao i razumijevanje administrativne procedure i zakonske osnove u kojima se projekti administrativno pripremaju. Priručnik je besplatan, te vlastiti primjerak možete rezervirati kontaktirajući Upravni odjel za upravljanje pristupnim fondovima i poticajnim sredstvima Sisačko – moslavačke županije.
Kao nastavak na priručnik, a s ciljem daljnje edukacije i olakšavanja razumijevanja veličine bioplinskog postrojenja u odnosu na postojeće poljoprivredne resurse, Sisačko – moslavačka županija je, u suradnji s partnerima, pripremila bioplinski kalkulacijski alat koji na relativno brz i jednostavan način pruža poljoprivredniku osnovne informacije o tome koliki je bioplinski potencijal poljoprivrednog gospodarstva. Kako bi se korisnicima omogućio lakši rad s bioplinskim kalkulatorom, pripremljen je i priručnik za rukovanje koji ukratko objašnjava postupak izračuna.
Sisačko – moslavačka županija u narednim mjesecima (listopad, studeni) planira održati i niz radionica na kojima će biti predstavljen priručnik o bioplinu, te bioplinski kalkulacijski alat. Svi poljoprivrednici, ali i javnost koja je zainteresirana za edukaciju za rukovanje bioplinskim kalkulatorom može kontaktirati UO za upravljanje pristupnim fondovima i poticajnim sredstvima i rezervirati svoje mjesto na radionici.
Na kraju napominjemo kako je kalkulator trenutno u testnoj fazi, te bismo zamolili korisnike da ukoliko primijete bilo kakve poteškoće u radu nam jave kako bi problem bio otklonjen u što kraćem vremenskom roku.

INEMAD bioplinski kalkulator
priručnik za korištenje kalkulacijskog alata

INEMAD bioplinski kalkulator

Kontakt osobe:

Tatjana Puškarić
Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i fondove Europske unije
Tel: 044 742 616
E-mail:

Ana-Marija Špicnagel
Asistent pri provedbi INEMAD projekta
M: 098 995 3630
E-mail:

Marija Ljubešić Radočaj
Savjetnica UO za gospodarstvo, regionalni razvoj i fondove Europske unije
Tel: 044 544 602
E-mail:


 

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

zpd
 

facebook1