• 044 500 330

Saziv 2021. - 2025.

14. sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

Predsjednik Županijske skupštine Mato Fofić sazvao je 14. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije, koja će se održati 22. prosinca 2022. godine (četvrtak) u Sisku,u dvorani Hotela Panonija, Ul. Ivana Kukuljevića Sakcinskog 21, s početkom u 10,00 sati

- POZIV

- Zapisnik sa 13. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

- Preuzimanje svih materijala za 14. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije (44 MB)


DNEVNI RED

 

 1. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu,
  a) Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u školstvu Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu,
  b) Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu,
  c) Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu,
  d) Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu,
  e) Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu,
  f) Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 2. Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu,
  a) Prijedlog Programa javnih potreba u obrazovanju Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu,
  b) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu,
  c) Prijedlog Programa javnih potreba u športu Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu,
  d) Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu,
  e) Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu,
  f) Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu,
  g) Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Novska za 2023. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 4. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o raspodjeli sredstava uplaćenih donacija,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 5. Prijedlog I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 6. Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu i projekciju plana za 2024. i 2025. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 7. Prijedlog Plana građenja, održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na Prijedlog Plana građenja, održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 8. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju lista za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2022. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 10. Prijedlog Odluke o financiranju sanacije nerazvrstanih cesta na području Grada Siska, Grada Petrinje i Općine Martinska Ves,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2022. godini,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkog doma u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2022. godini,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 13. Prijedlog Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 14. Prijedlog Zaključka o sklapanju ugovora o javnoj usluzi za županijski prijevoz putnika,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 15. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 16. a) Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije,
  b) Izbor članova i zamjenika članova Županijskog savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije,
  c) Prijedlog Odluke o izboru članova i zamjenika članova Županijskog savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije.
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja


Sjednice radnih tijela- Mandatno povjerenstvo

- poziv
- zapisnik


- Odbor za izbor i imenovanja

- poziv
- zapisnik


- Odbor za Statut, Poslovnik i propise

- poziv
- zapisnik


- Odbor za financije i proračun

- poziv
- zapisnik


- Odbor za predstavke i pritužbe

- poziv
- zapisnik


- Odbor za gospodarski razvoj

- poziv
- zapisnik


- Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

- poziv
- zapisnik


- Odbor za društvene djelatnosti

- poziv
- zapisnik


- Odbor za branitelje i žrtve iz Domovinskog rata

- poziv
- zapisnik


Odgovori na vijećnička pitanja


Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd