• 044 500 330

Saziv 2021. - 2025.

17. sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

Predsjednik Županijske skupštine Mato Fofić sazvao je  17. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije, koja će se održati 1. lipnja 2023. godine (četvrtak) u Sisku, u dvorani Hotela Panonija, Ul. Ivana Kukuljevića Sakcinskog 21, s početkom u 10,00 sati

- POZIV

- Zapisnik sa 16. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

- Preuzimanje svih materijala za 17. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije 


DNEVNI RED

 

 1. I. izmjene i dopune Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu,
  a) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u obrazovanju Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu,
  b) Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu,
  c) Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu,
  d) Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu,
  e) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 3. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I – XII mjesec 2022. godine - Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I – XII mjesec 2022. godine,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 4. Prijedlog I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 5. Prijedlog Odluke o prijenosu poslova na Ministarstvo financija, Poreznu upravu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 6. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o raspodjeli sredstava uplaćenih donacija,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o plaći župana i zamjenika župana,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 10. Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gradskih ljekarni - Sisak,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 11. Prijedlog Odluke o donošenju VI. izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 12. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o visini turističke pristojbe za područja općina i gradova u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2024. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Strukovne škole Sisak o prijenosu prava vlasništva nekretnine na osnivača Sisačko-moslavačku županiju,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 14. Prijedlog Odluke o stjecanju prava vlasništva bez naknade - darovanjem u korist Sisačko-moslavačke županije nekretnine k.č.br. 321/1 k.o. Novi Sisak u vlasništvu Strukovne škole Sisak,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 15. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za obavljanje privatne prakse u ordinaciji u novom prostoru Katarini Miškulin, dr. med. spec. ginekologije i opstetricije,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 16. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije za životno djelo posthumno Božidaru Škofaču,
  Predlagatelj: Odbor za dodjelu javnih priznanja
 17. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije za životno djelo Đuri Vidmaroviću,
  Predlagatelj: Odbor za dodjelu javnih priznanja
 18. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju umirovljenom pukovniku Ivici Pandži Orkanu i dr.sc. Sanji Lončar,
  Predlagatelj: Odbor za dodjelu javnih priznanja
 19. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije u proteklom jednogodišnjem razdoblju Zakladi Marin Čilić,
  Predlagatelj: Odbor za dodjelu javnih priznanja
 20. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Sisku.
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

Molimo da sjednici budete nazočni, a eventualnu spriječenost opravdate na e-mail:Sjednice radnih tijela- Mandatno povjerenstvo

- poziv
- zapisnik


- Odbor za izbor i imenovanja

- poziv
- zapisnik


- Odbor za Statut, Poslovnik i propise

- poziv
- zapisnik


- Odbor za financije i proračun

- poziv
- zapisnik


- Odbor za predstavke i pritužbe

- poziv
- zapisnik


- Odbor za gospodarski razvoj

- poziv
- zapisnik


- Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

- poziv
- zapisnik


- Odbor za društvene djelatnosti

- poziv
- zapisnik


- Odbor za branitelje i žrtve iz Domovinskog rata

- poziv
- zapisnik


Odgovori na vijećnička pitanja


Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd