Službena mrežna stranica Sisačko-moslavačke županije

 • 044 500 000

Saziv 2021. - 2025.

6. sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

Predsjednik Županijske skupštine Mijo Šepak sazvao je 6. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije, koja će se održati 10. ožujka 2022. godine (četvrtak) u Sisku, u dvorani Hotela Panonija, Ul. Ivana Kukuljevića Sakcinskog 21, s početkom u 10,00 sati

- POZIV

- Zapisnik sa 5. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

- Preuzimanje svih materijala za 5. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije (20 MB)


DNEVNI RED

 

 1. Izvješće o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine - Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 2. Izvješće o stanju sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave Sisačko-moslavačke u 2021. godini - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave Sisačko-moslavačke u 2021. godini,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 4. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2022. godini,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 5. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkog doma u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2022. godini,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 6. Prijedlog Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija domova za starije i nemoćne osobe za 2022. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 7. Prijedlog Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb u 2022. godini,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 8. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2022. godini na području Sisačko-moslavačke županije,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 9. Prijedlog Odluke o prijenosu vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi u poslovne knjige NPB Dr. Ivan Barbot Popovača (VI. odjel),
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 10. Prijedlog Odluke o prijenosu vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi u poslovne knjige NPB Dr. Ivan Barbot Popovača (VII. odjel),
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 11. Prijedlog Odluke o prijenosu vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi u poslovne knjige NPB Dr. Ivan Barbot Popovača (IX. odjel),
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 12. Prijedlog Odluke o prijenosu vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi u poslovne knjige NPB Dr. Ivan Barbot Popovača (kuhinja),
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 13. Prijedlog Odluke o prijenosu vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi u poslovne knjige NPB Dr. Ivan Barbot Popovača (prosektura),
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 14. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o pripajanju Doma zdravlja Sisak i Doma zdravlja Petrinja Domu zdravlja Kutina i promjeni naziva i sjedišta Doma zdravlja Kutina,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 15. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Lječilišta Topusko,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 16. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina u k.o. Petrinja u vlasništvu Strižak d.o.o.
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 17. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina u k.o. Glina u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Ars Plus d.o.o. u stečaju,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 18. Analiza stanja sustava civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 19. Plan djelovanja Sisačko-moslavačke županije u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu - Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Sisačko-moslavačke županije u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 20. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Doma zdravlja Petrinja, ambulanta Jabukovac,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 21. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Sisak,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 22. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Kompleks Domobranske vojarne u Lađarskoj ulici u Sisku,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 23. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Učenički dom Sisak – I. faza,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 24. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu - Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 25. Godišnje izvješća o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika u 2021. godini - Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika u 2021. godini,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 26. Prijedlog Rješenja o razrješenju mrtvozornika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Grada Siska,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja,
 27. Prijedlog Rješenja o razrješenju mrtvozornika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Grada Kutine,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 28. Prijedlog Rješenja o razrješenju mrtvozornika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Grada Hrvatske Kostajnice,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 29. Prijedlog Rješenja o razrješenju suca porotnika Općinskog suda u Sisku,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 30. Prijedlog Rješenja o razrješenju suca porotnika za mladež Općinskog suda u Sisku,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 31. Prijedlog Rješenja o imenovanju suca porotnika Općinskog suda u Sisku,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 32. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Sisku,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 33. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Sisku,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 34. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Sisku.
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja


Sjednice radnih tijela- Mandatno povjerenstvo

- poziv
- zapisnik


- Odbor za izbor i imenovanja

- poziv
- zapisnik


- Odbor za Statut, Poslovnik i propise

- poziv
- zapisnik


- Odbor za financije i proračun

- poziv
- zapisnik


- Odbor za predstavke i pritužbe

- poziv
- zapisnik


- Odbor za gospodarski razvoj

- poziv
- zapisnik


- Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

- poziv
- zapisnik


- Odbor za društvene djelatnosti

- poziv
- zapisnik


- Odbor za branitelje i žrtve iz Domovinskog rata

- poziv
- zapisnik


Odgovori na vijećnička pitanja


Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-000

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

zpd
 

facebook1