• 044 500 330

Saziv 2013- 2017.

14. sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

Predsjednik Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije Željko Kardaš sazvao je 14. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije koja će se održati 11. svibnja 2011. godine u Gradskoj vijećnici Grada Siska s početkom u 10,00 sati.
Dnevni red 14. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije je sljedeći:

1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2010. godinu,
2. Izvješće o izvršenju Financijskog plana prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za 2010. godinu Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije - Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o izvršenju Financijskog plana prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za 2010. godinu Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije,
3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Sisačko-moslavačke županije za dugoročno zaduživanje,
4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Plana restrukturiranja Lječilišta «Topusko»,
5. Izvješće o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova Sisačko-moslavačke županije za razdoblje I.-XII. 2010. godine - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova Sisačko-moslavačke županije za razdoblje I.-XII. 2010. godine,
6. Izvješće o radu i poslovanju domova za starije i nemoćne osobe u Sisačko-moslavačkoj županiji za razdoblje I.-XII. 2010. godine - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju domova za starije i nemoćne osobe u Sisačko-moslavačkoj županiji za razdoblje I.-XII. 2010. godine,
7. Izvješće o radu Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Sisačko-moslavačke županije u 2010. godini – Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Sisačko-moslavačke županije u 2010. godini,
8. Izvješće o radu Županijskog savjeta za europske integracije za 2010. godinu – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Županijskog savjeta za europske integracije za 2010. godinu,
9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije,
10. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije,
11. Prijedlog Rješenja o razrješenju upravitelja Zaklade «Viktorija» za djecu oboljelu od zloćudnih i drugih teških bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije,
12. Prijedlog Rješenja o imenovanju upraviteljice Zaklade «Viktorija» za djecu oboljelu od zloćudnih i drugih teških bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije,
13. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Sisku,
14. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Sisku.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd