• 044 500 330

Saziv 2013- 2017.

9. sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

Predsjednik Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije Željko Kardaš sazvao je 9. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije koja će se održati 27. svibnja 2010. godine u Gradskoj vijećnici Grada Siska s početkom u 10,00 sati.

Dnevni red 9. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije je sljedeći:

1. Izvješće o stanju sigurnosti na području Sisačko-moslavačke županije za 2009. godinu,
2. Prijedlog Odluke o donošenju Plana razvoja poduzetničkih zona na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2010.-2014. godine,
3. Izvješće o kakvoći zraka u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2009. godini - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o kakvoći zraka u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2009. godini,
4. Izvješće o kakvoći voda II reda u 2009. godini u Sisačko-moslavačkoj županiji - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o kakvoći voda II reda u 2009. godini u Sisačko-moslavačkoj županiji,
5. Izvješće o kakvoći tla u zaštićenim područjima Sisačko-moslavačke županije u 2009. godini - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o kakvoći tla u zaštićenim područjima Sisačko-moslavačke županije u 2009. godini,
6. Program zaštite okoliša Sisačko-moslavačke županije za četverogodišnje razdoblje - Prijedlog Odluke o donošenju Programa zaštite okoliša Sisačko-moslavačke županije za četverogodišnje razdoblje,
7. Izvješće o stanju u prostoru Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2006.-2010. godine - Prijedlog Odluke o donošenju Izvješća o stanju u prostoru Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2006.-2010. godine,
8. Izvješće o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova Sisačko-moslavačke županije za razdoblje I.-XII. 2009. godine - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova Sisačko-moslavačke županije za razdoblje I.-XII. 2009. godine,
9. Izvješće o radu i poslovanju domova za starije i nemoćne osobe u Sisačko-moslavačkoj županiji za razdoblje I.-XII. 2009. godine - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju domova za starije i nemoćne osobe u Sisačko-moslavačkoj županiji za razdoblje I.-XII. 2009. godine,
10. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Sisačko-moslavačke županije u 2009. godini - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Sisačko-moslavačke županije u 2009. godini.
11. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Sisačko-moslavačke županije za 2010. godinu,
12. Prijedlog Odluke o naknadi za rad članovima radnih tijela župana/ice.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd