Službena mrežna stranica Sisačko-moslavačke županije

  • 044 500 000

Saziv 2013- 2017.

13. sjednice Županijske skupštine Sisačko – moslavačke županije

Na temelju članka 29. Statuta Sisačko-moslavačke županije («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije», broj 11/09, 5/10, 2/11 i 3/13), članka 26. i članka 92. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije», broj 14/09, 5/10, 2/11 i 3/13), predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić sazvala je 13. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije koja će se održati u ponedjeljak 12. listopada 2015. godine u Gradskoj vijećnici Grada Siska, Rimska 26, s početkom u 10 sati prema slijedećem dnevnom redu:

1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije


2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I-VI mjesec 2015. godine – Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I-VI mjesec 2015. godine,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije


3. Izvješće o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije


4. Izvješće o stanju u prostoru Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2011. do 2014. godine – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2011. do 2014. godine,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije


5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za izdavanje Zadužnice kao instrumenta osiguranja plaćanja Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije


6. Prijedlog Izmjena i dopuna Operativnog plana poticanja malog gospodarstva, turizma i energetske učinkovitosti u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2015. godine,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije


7. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o visini naknada za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe na području Sisačko-moslavačke županije,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije


8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u zakup prostora i opreme školskih ustanova Sisačko-moslavačke županije,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije


9. Prijedlog Pravilnika o stipendiranju učenika srednjih škola s područja Sisačko-moslavačke županije
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije


10. Prijedlog Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Sisačko-moslavačke županije
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije


11. Prijedlog Odluke o poticanju razvoja i unapređenja lovstva u lovištima na području Sisačko-moslavačke županije u 2015. godini,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije,


12. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog poziva za poticanje razvoja i unapređenja lovstva u lovištima na području Sisačko-moslavačke županije u 2015. godini,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije


13. Prijedlog Odluke o poticajima u poljoprivredi u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2015. godinu,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije


14. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu poticaja u poljoprivredi u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2015. godinu,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije,


15. Prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o načinu plaćanja koncesijske naknade Petrokemije d.d. Kutina,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije


16. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći župana i zamjenika župana,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije


17. Prijedlog Odluke o naknadi za rad članovima radnih tijela župana,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije


18. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluka o naknadi članovima upravnih vijeća ustanova u vlasništvu Županije,
Predlagatelj: Vijećnik Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije


19. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Sisačko-moslavačke županije za udruživanje i učlanjenje u Udrugu županijskih uprava za ceste Hrvatske,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije


20. Izvješće o radu Zaklade „Viktorija“ za djecu oboljelu od zloćudnih i drugih teških bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije za 2014. godinu – Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu Zaklade „Viktorija“ za djecu oboljelu od zloćudnih i drugih teških bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije za 2014. godinu,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije


21. Izvješće o radu Zaklade „Iskra“ za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije za 2014. godinu – Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu Zaklade „Iskra“ za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije za 2014. godinu,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije


22. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu poticaja u poljoprivredi u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2015. godinu,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja


23. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu donacija za poticanje razvoja i unapređenja lovstva u lovištima na području Sisačko-moslavačke županije u 2015. godini,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja


24. Prijedlog Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednice i članova Antikorupcijskog povjerenstva Sisačko-moslavačke županije,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja


25. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja


26. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednice i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja


27. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Županijskog povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja


28. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Županijskog povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja


29. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika, tajnika i članova Županijske koordinacije za ljudska prava Sisačko-moslavačke županije,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja


30. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika, tajnice i članova Županijske koordinacije za ljudska prava Sisačko-moslavačke županije,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja


31. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednice i članova Županijskog savjeta za europske integracije,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja


32. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Županijskog savjeta za europske integracije,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja


33. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja


34. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednice i članova Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja


35. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Savjeta za poljoprivredu i ruralni razvitak,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja


36. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednice i članova Savjeta za poljoprivredu i ruralni razvitak,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja


37. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja


38. Prijedlog Odluke o izboru članova Županijskog Savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije.
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-000

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

zpd
 

facebook1