• 044 500 330

Saziv 2013- 2017.

5. sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

Predsjednik Županijske skupštine Željko Soldo,  na temelju članka 29. Statuta Sisačko-moslavačke županije, za petak, 21. veljače 2014. godine, sazvao je 5. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije, koja će u Gradskoj vijećnici Grada Siska, Rimska 26, početi u 10.00 sati.

DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije,
2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Strategije razvoja turizma Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2014.-2020. godine,
3. Prijedlog Odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava pomoći općinama i gradovima na području Sisačko-moslavačke županije za 2014. godinu,
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Sisačko-moslavačke županije u 2013. godini,
5. Prijedlog Odluke o donošenju Plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Sisačko-moslavačke županije za 2014. godinu,
6. Izvješće o radu županice Sisačko-moslavačke županije za razdoblje lipanj – prosinac 2013. godine - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu županice Sisačko-moslavačke županije za razdoblje lipanj – prosinac 2013. godine,
7. Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga u Sisačko-moslavačkoj županiji za razdoblje od 2012. do 2014. godine,
8. Prijedlog Odluke o donošenju Akcijskog plana uključivanja Roma za razdoblje 2013. – 2015. godine,
9. Prijedlog Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja u nefinancijskoj imovini u osnovnim i srednjim školama Sisačko-moslavačke županije,
10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije,
11. Prijedlog Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije – Prijedlog Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na Prijedlog Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije za 2014. godinu,
12. Izvješće o radu Zaklade „Viktorija“ za djecu oboljelu od zloćudnih i drugih teških bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije za 2013. godinu – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade „Viktorija“ za djecu oboljelu od zloćudnih i drugih teških bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije za 2013. godinu,
13. Izvješće o radu Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije za 2013. godinu – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije za 2013. godinu,
14. Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Sisačko-moslavačke županije u 2013. godini – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Sisačko-moslavačke županije u 2013. godini,
15. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Sisačko-moslavačke županije za 2014. godinu,
16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisak o usklađivanju djelatnosti Doma zdravlja Sisak,
17. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Sisak,
18. Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije Hrvatskoj demokratskoj regionalnoj stranci (HDRS),
19. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata,
20. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju članica Savjeta za socijalnu skrb Sisačko-moslavačke županije,
21. Prijedlog Rješenja o stavljanju izvan snage Rješenja o imenovanju doktora medicine i drugih zdravstvenih djelatnika za utvrđivanje nastupa, vremena i uzroka smrti građana umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Općine Martinska Ves,
22. Prijedlog Rješenja o stavljanju izvan snage Rješenja o imenovanju doktora medicine i drugih zdravstvenih djelatnika za utvrđivanje nastupa, vremena i uzroka smrti građana umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Općine Hrvatska Dubica
23. Prijedlog Rješenja o stavljanju izvan snage Rješenja o imenovanju doktora medicine i drugih zdravstvenih djelatnika za utvrđivanje nastupa, vremena i uzroka smrti građana umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Općine Lipovljani,
24. Prijedlog Rješenja o stavljanju izvan snage Rješenja o imenovanju doktora medicine i drugih zdravstvenih djelatnika za utvrđivanje nastupa, vremena i uzroka smrti građana umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Općine Majur,
25. Prijedlog Rješenja o stavljanju izvan snage Rješenja o imenovanju doktora medicine i drugih zdravstvenih djelatnika za utvrđivanje nastupa, vremena i uzroka smrti građana umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Općine Donji Kukuruzari,
26. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju doktora medicine i drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Grada Siska,
27. Prijedlog Rješenja o razrješenju doktorice medicine koja utvrđuje nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Grada Hrvatske Kostajnice.
 

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd