• 044 500 330

Saziv 2013- 2017.

19. sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

Predsjednik Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije Željko Kardaš sazvao je 19. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije koja će se održati 6. prosinca 2011. godine u Gradskoj vijećnici Grada Siska s početkom u 12,00 sati.
Dnevni red 19. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije je sljedeći:

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2011. godinu,
2. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2011. godinu,
3. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu Sisačko-moslavačke županije za 2011. godinu,
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije za 2011. godinu,
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke županije za 2011. godinu,
6. Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu i Projekcije za 2013. i 2014. godinu,
7. Prijedlog Programa javnih potreba u športu Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu,
8. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu,
9. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu,
10. Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu,
11. Prijedlog Programa javnih potreba u sufinanciranju predškolskog odgoja Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu,
12. Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu,
13. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu,
14. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu,
15. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana prihoda i rashoda za razdoblje 2012.-2014. godine Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije,
16. Prijedlog Operativnog plana poticanja malog gospodarstva, turizma, infrastrukture i komunalnih poslova u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2012. godine,
17. Prijedlog Odluke o donošenju Plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu,
18. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju okoliša Sisačko-moslavačke županije 2007.-2010. godine,
19. Prijedlog Odluke o popunjavanju Mreže javne zdravstvene službe za pojedine zdravstvene djelatnosti na primarnoj razini zdravstvene zaštite na području Sisačko-moslavačke županije,
20. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice «Dr.Ivo Pedišić» Sisak,
21. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Petrinja o izgradnji građevine Doma zdravlja Petrinja,
22. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Neuropsihijatrijske bolnice «Dr.Ivan Barbot» Popovača.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd