• 044 500 330

Saziv 2013- 2017.

17. sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

Predsjednik Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije Željko Kardaš sazvao je 17. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije koja će se održati 10. listopada 2011. godine u Gradskoj vijećnici Grada Siska s početkom u 10,00 sati.
Dnevni red 17. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije je sljedeći:

1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju ponude za kupnju udjela trgovačkog društva Ceste Sisak d.o.o. Sisak u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije,
2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju Podružnice Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja,
3. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju postupka i uvjeta javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Sisačko-moslavačke županije,
4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije,
5. Prijedlog Odluke o ovlasti za imenovanje i razrješenje predstavnika Lječilišta «Topusko» u skupštinama trgovačkih društava kojih je osnivač Lječilište «Topusko»,
6. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Službeničkog suda u Sisačko-moslavačkoj županiji,
7. Prijedlog Rješenja o razrješenju suca porotnika za mladež Općinskog suda u Sisku.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd