• 044 500 330

Uputa o suradnji između Sisačko-moslavačke županije i proračunskih/izvanproračunskih korisnika

Na temelju članka 7. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru ("Narodne novine", broj 78/15) i članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije", broj  11/09, 5/10, 2/11 i 3/13) župan Sisačko-moslavačke županije donosi UPUTU o suradnji između Sisačko-moslavačke županije i proračunskih/izvan proračunskih korisnika.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd