Zdravstvo, socijalna skrb i hrvatski branitelji

Ovdje možete pronaći informacije o zdravstvu, socijalnoj skrbi i braniteljima

Glavne vijesti

Čestitka u prigodi blagdana Velike Gospe

14-08-2020

Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić uputio je za blagdan Velike Gospe čestitku sljedećeg sadržaja: Svim vjernicima, koji slave Veliku Gospu, čestitam sa...

29. godišnjica pogibije Gordana Lederera

10-08-2020

Župan Ivo Žinić je u ponedjeljak, 10. kolovoza 2020. godine, na brdu Čukur u Hrvatskoj Kostajnici, kod spomen-obilježja „Slomljeni pejzaž“...

107 godina ŠNK „Banovac“ Glina

10-08-2020

Župan Ivo Žinić je u nedjelju, 9. kolovoza 2020. godine, na ŠRC Banovac u Glini nazočio obilježavanju vrijednog jubileja glinskih...

Obilježena 25. obljetnica završetka VRO „Oluja“ u Dvoru

09-08-2020

Župan Ivo Žinić je u nedjelju, 9. kolovoza 2020. godine, u Dvoru nazočio obilježavanju 25. obljetnice završetka VRO „Oluja“. Program...

Sjećanje na žrtve ratova u Gračanici Šišinečkoj

08-08-2020

Župan Ivo Žinić je u subotu, 8. kolovoza 2020. godine, u Gračanici Šišinečkoj, naselju u sastavu Grada Gline, nazočio polaganju...

Dan grada Gline

06-08-2020

Župan Ivo Žinić je u četvrtak, 6. kolovoza 2020. godine, kao izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, nazočio obilježavanju...

Sisak, Croatia

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje obavlja stručne i upravne poslove u području zdravstva, socijalne skrbi i prava hrvatskih branitelja koji se odnose na:

 • praćenje i nadziranje poslovanja zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi kojih je osnivač Županija, te predlaganje mjera u cilju poboljšanja uvjeta njihova poslovanja te pripremu izvješća o njihovom radu za nadležna tijela,
 • obavljanje financijsko administrativnih poslova u svezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje potreba zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi kojih je osnivač Županija,
 • predlaganje programa i mjera za ostvarivanje višeg standarda zdravstvene zaštite i socijalne skrbi stanovništva,
 • poticanje i potpore programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada u području branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,
 • koordiniranje rada udruga iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi te planiranje sredstava za sufinanciranje njihovih programa koji su od interesa za Županiju,
 • rješavanje u prvom stupnju u upravnom postupku u području socijalne skrbi u skladu sa zakonom i drugim propisima,
 • rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja socijalne skrbi u skladu sa zakonom i drugim propisima,
 • predlaganje mjera za svrsishodno upravljanje i raspolaganje imovinom, a posebno nekretninama zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi kojih je osnivač Županija,
 • stručne i administrativne poslove za radna tijela Županije koja se, sukladno posebnim propisima i aktima Županije, osnivaju za područja iz djelokruga Upravnog odjela,
 • suradnja s udrugama i drugim pravnim osobama i tijelima osnovanim u području iz djelokruga Upravnog odjela,
 • provedba projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i državnih tijela,
 • sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,
 • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom koji se odnose na:

 • pravni položaj, rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji; zaštitu civilnih žrtava Domovinskog rata, zaštitu sudionika Drugog svjetskog rata, zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, mirnodopskih vojnih invalida, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza nakon 15. svibnja 1945. godine i članova njihovih obitelji; pribavljanje stručnog mišljenja ovlaštene zdravstvene ustanove o postojanju uzročno-posljedične veze pojave bolesti i/ili pogoršanja bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske; pribavljanje nalaza i mišljenja tijela nadležnog za vještačenje o uzroku i postotku oštećenja organizma, pravu na doplatak za njegu i pomoć druge osobe, pravu na ortopedski doplatak, pravu na doplatak za pripomoć u kući, nesposobnosti za privređivanje, ostvarivanje prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji; ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć nakon ekshumacije i identifikacije ili proglašenja nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata umrlim; ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba; u stvarima koje se odnose na usluge osobe za pružanje njege i pomoći; na besplatni topli obrok; ostvarivanje prava osoba određenih Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata na besplatne udžbenike; izvješćivanje i pozivanje članova obitelji nestalih hrvatskih branitelja i civilnih žrtava iz Domovinskog rata o identifikaciji posmrtnih ostataka; ostvarivanje prava na troškove grobnog mjesta, troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti i uređenje grobnih mjesta; sudjelovanje u organizaciji obilježavanja blagdana, spomendana i drugih svečanosti u čast stradalih hrvatskih branitelja i civila iz Domovinskog rata; sastavljanje mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja o broju svih korisnika po pojedinačnim pravima, te vođenje evidencije svih korisnika; obavljanje poslova obračuna i isplate novčanih sredstava temeljem prava korisnika po osnovi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te vođenje evidencije izvršenih isplata i povrata nepripadno isplaćenih prava; izdavanje potvrde o statusu HRVI iz Domovinskog rata i člana obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, status civilnog invalida rata, ratnog i mirnodopskog vojnog invalida rata, kao i potvrde o novčanim primanjima po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,
 • priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje neosiguranih osoba,
 • ovjera knjige evidencije o liječničkim receptima izdanim za lijekove što sadrže opojne droge ili psihotropne tvari,
 • izdavanje objava za povlaštenu i besplatnu vožnju invalidnim osobama, te pratitelju invalidne osobe; izdavanje objava za povlašteni prijevoz,
 • davanje odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći; davanje odobrenja za provođenje humanitarne akcije; donošenje rješenja o uplati neutrošenih sredstava humanitarne akcije; prikupljanje, dostavljanje i publiciranje propisanih izvješća i vođenje propisanih evidencija koje se odnose na humanitarnu pomoć.

 

25.5.2020.

Odluka o poništenju Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora za projekte/programe iz raspoloživih sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke županije, Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje za 2020. godinu

10.4.2020.

ODLUKA o privremenoj obustavi postupka provedbe Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora za projekte/programe iz raspoloživih sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke županije, Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje za 2020. godinu

11.2.2020.

Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za projekte/programe iz raspoloživih sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke županije Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje za 2020. godinu

DOKUMENTI

Članovi i zamjenici članova Savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije:

1. Ivana Šalić
- zamjenica: Luna Berendika
2. Laura Ugrica
- zamjenik: Tomislav Cikojević
3. Matej Kačmarčik
- zamjenik: Matko Matković
4. Luka Busak
- zamjenik: Vedran Brleković
5. Marko Hinić
- zamjenik: Vladimir Antun Posavec
6. Marija Kranjčec
- zamjenica: Nikolina Laktašić
7. Ivan Curić
- zamjenik: Nikola Skrbin
8. Domagoj Kelović
- zamjenik: Lovro Sinjeri
9. Anja Štajcar
- zamjenik: Borna Kablar
10. Karlo Štengl
- zamjenik: Mario Skender
11. lan Stojanović
- zamjenica: Lucija Muhvić


Kontakt - zdr., soc. skrb, hrv. branitelji

Privremena pročelnica
NATAŠA ACS, struč.spec.oec.
Tel. 044/550-222
e-mail:

Viši savjetnik za financije
GORAN DEJANOVIĆ, dipl.oec.
Tel. 044/ 550-245
e-mail:

Administrativni tajnik
MILENA VINKOVIĆ
Tel. 044/550-222
e-mail:

ODSJEK ZA ZDRAVSTVO

Savjetnik za zdravstvo
MATEA BOGOVIĆ, mag.iur.
Tel. 044/550-295
e-mail:

Viši stručni suradnik za zdravstvo i projekte
MELITA MATANOVIĆ, mag.oec.
Tel. 044/550-221
e-mail:

Stručni suradnik za zdravstvo i projekte
MARIJA VALEŠIĆ, bacc.admin.publ.
Tel. 044/550-146
e-mail:

ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB

Voditelj odsjeka za socijalnu skrb
MAJA BANOVAC BARIĆ, mag.polit.
Tel. 044/742-618
e-mail:

Viši savjetnik za socijalnu skrb
NIKOLINA JAPUNDŽIĆ, dipl.soc.rad.
Tel. 044/550-223
e-mail:

Stručni suradnik za socijalnu skrb
IVANKA ŠUBARIĆ, socijalna radnica
Tel. 044/550-133
e-mail:

Viši referent za socijalnu skrb i projekte
STELA TIČARIĆ, bacc.oec.
Tel: 044/550-188
e-mail:

ODSJEK ZA HRVATSKE BRANITELJE

Voditeljica odsjeka za hrvatske branitelje
NATALI ŠTEFANČIĆ, mag.soc.rada
Rimska ulica 28, Sisak
Tel. 044/550-135
e-mail:

Viši savjetnik za prava hrvatskih branitelja Kutina
DRAGICA CRNJAK, prof.
Kneza Ljudevita Posavskog 27, Kutina
Tel. 044/500-102
e-mail:

Stručni suradnik za prava hrvatskih branitelja Glina
ŽELJKA TONKOVIĆ
Trg bana J. Jelačića 2, Glina
Tel. 044/500-171
e-mail:

Stručni suradnik za prava hrvatskih branitelja Novska
VERA KLASAN
Trg dr. F. Tuđmana 2, Novska
Tel. 044/500-121
e-mail:

Stručni suradnik za prava hrvatskih branitelja Petrinja
ROBERTA ŠIMAC, bacc.admin.publ.
Gundulićeva 2 i 2a, Petrinja
Tel. 044/500-150
e-mail:

Viši referent za prava hrvatskih branitelja Hrvatska Kostajnica
VIŠNJICA VRATAN, bacc.admin.publ.
Trg N. Š. Zrinskog 1, Hrv. Kostajnica
Tel. 044/500-140
e-mail:

Referent za prava hrvatskih branitelja Sisak
BRANKA ŠKOLNEKOVIĆ
Rimska ulica 28, Sisak
Tel. 044/550-140
e-mail:

Referent za prava hrvatskih branitelja Sisak
NIKOLINA KOLAREVIĆ
Rimska ulica 28, Sisak
Tel. 044/550-142
e-mail:

Referent za prava hrvatskih branitelja Sisak
ĐURĐICA BEDENIKOVIĆ
Rimska ulica 28, Sisak
Tel. 044/550-147
e-mail:

Referent za prava hrvatskih branitelja Sisak
TATJANA MARTINIĆ
Rimska ulica 28, Sisak
Tel. 044/550-141
e-mail:

Referent za prava hrvatskih branitelja Novska
LIDIJA BRTAN
Trg dr. F. Tuđmana 2, Novska
Tel. 044/500-124
e-mail:

Referent za prava hrvatskih branitelja Petrinja
SONJA PILIĆ
Gundulićeva 2 i 2a, Petrinja
Tel. 044/500-158
e-mail:


 

Priopćenje Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske vezano uz koronavirus

Infografika koronavirus smz 


logovikt2

Zaklada Viktorija za djecu oboljelu od zloćudnih i drugih teških bolesti Sisačko-moslavačke županije.

Informacije

Ulica Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak, Hrvatska

Kontakt telefon: +385(0)44-550-200

Fax: +385(0)44-524-158

E-mail adresa:

Internet stranica: www.smz.hr

OIB: 82215698659

Dužnosnici

 • Ivo Žinić, dipl.ing.arh - Župan
 • doc.dr.sc. Roman Rosavec - Zamjenik župana
 • Ivan Celjak, mag.iur. - Zamjenik župana
 • mr.sc. Dušan Bjelajac, dr.med. - Zamjenik župana iz reda srpske nacionalne manjine

pristupačnost mrežne stranice

© 2019 Sisačko-moslavačka županija. Sva prava pridržana. Izrada i održavanje BIT centar

Izbornik