Poslovi Skupštine i opći poslovi

Ovdje možete pronaći informacije o poslovima skupštine i općim poslovima

Glavne vijesti

Izvlačenje startnih brojeva za sudionike Državnog natjecanja u oranju

20-09-2019

Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su u petak, 20. rujna 2019. godine, u prostoru Repušničke kleti nazočili...

Dan Općine Dvor

20-09-2019

Župan Ivo Žinić je u petak, 20. rujna 2019. godine, u Domu kulture u Dvoru nazočio svečanoj sjednici, koja je...

Potpisan ugovor o nastavku radova na vodovodu Dvor-Kozibrod-Hrvatska Kostajnica

20-09-2019

Župan Ivo Žinić je u petak, 20. rujna 2019. godine, u prostoru Općine Dvor nazočio potpisivanju ugovora o nastavku izgradnje...

Sjednica Skupštine društva „Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije – KODOS d.o.o.“

19-09-2019

Zamjenik župana Roman Rosavec je u četvrtak, 19. rujna 2019. godine, u dvorani za sastanke Karlovačke županije nazočio 24. sjednici...

30 godina Doma za starije i nemoćne osobe Sisak

19-09-2019

Župan Ivo Žinić je u četvrtak, 19. rujna 2019. godine, u Domu za starije i nemoćne osobe Sisak nazočio obilježavanju...

Zlatne kune najuspješnijim gospodarstvenicima Županije

19-09-2019

Župan Ivo Žinić i predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić su u četvrtak, 19. rujna 2019. godine, u velikoj dvorani Županijske...


prazno

Sisak, Croatia

Stručna služba za poslove Skupštine i opće poslove

Stručna služba za poslove Skupštine i opće poslove obavlja stručne, pravne, savjetodavne i administrativno-tehničke poslove koji se odnose na:

  • pripremu i organizaciju rada Županijske skupštine i njenih radnih tijela,
  • pripremu i izradu nacrta općih i drugih akata koje donosi župan, Županijska skupština i njena radna tijela,
  • pravna i druga stručna mišljenja u vezi s radom Županijske skupštine i njenih radnih tijela,
  • normativnu obradu akata koje upravna tijela Županije predlažu na donošenje Županijskoj skupštini,
  • stručne i administrativne poslove za potrebe predsjednika, potpredsjednika i vijećnika Županijske skupštine te njenih radnih tijela,
  • predlaganje mjera za unaprjeđenje funkcioniranja područne (regionalne) samouprave,
  • uređivanje službenog glasila Županije, pripremu i normativnu obradu konačnih tekstova akata župana i Županijske skupštine za objavu,
  • organiziranje sjednica radnih tijela Županijske skupštine,
  • pravne poslove i davanje pravnih savjeta i mišljenja za potrebe upravnih tijela Županija, tijela Županije i jedinica lokalne samouprave,
  • razvoj civilnog društva, ljudska prava, ravnopravnost spolova i građanske inicijative,
  • stručne i administrativne poslove za potrebe vijeća i predstavnika nacionalnih manjina,
  • pravne, stručne i administrativne poslove vezano za sudske sporove,
  • rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju sukladno posebnim propisima,
  • predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije,
  • sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,
  • druge pravne i stručne poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana
     

Kontakt

Adresa:
Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak
Pročelnica:
dipl.iur.Vesna Krnjaić
tel. 044/550-203

Informacije

Ulica Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak, Hrvatska

Kontakt telefon: +385(0)44-550-200

Fax: +385(0)44-524-158

E-mail adresa:

Internet stranica: www.smz.hr

OIB: 82215698659

Dužnosnici

  • Ivo Žinić, dipl.ing.arh - Župan
  • doc.dr.sc. Roman Rosavec - Zamjenik župana
  • Ivan Celjak, mag.iur. - Zamjenik župana
  • mr.sc. Dušan Bjelajac, dr.med. - Zamjenik župana iz reda srpske nacionalne manjine

pristupačnost mrežne stranice

© 2019 Sisačko-moslavačka županija. Sva prava pridržana. Izrada i održavanje BIT centar

Izbornik