Prosvjeta, kultura, šport

Ovdje možete pronaći informacije o prosvjeti, kulturi i športu

Glavne vijesti

ProWein Düsseldorf

18-03-2019

Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec posjetili su sajam ProWein, koji je od 17. do 19. ožujka 2019...

Skupština DVD-a Ilova

18-03-2019

Predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić je u subotu, 16. ožujka 2019. godine, u Društvenom domu Ilova (Grad Kutina) nazočila 125...

91. redovna sjednica Skupštine DVD-a Desno Trebarjevo

16-03-2019

Zamjenik župana Ivan Celjak je u subotu, 16. ožujka 2019. godine, u Spomen domu „Braća Radić“ u Desnom Trebarjevu nazočio...

24. međunarodni sajam gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede VIROEXPO 2019

15-03-2019

Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su u petak, 15. ožujka 2019. godine, u Virovitici nazočili svečanom otvaranju...

Dan Općine Lipovljani

15-03-2019

Predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić je u petak, 15. ožujka 2019. godine, u društvenom domu u Lipovljanima nazočila Svečanoj sjednici...

"Pjesme i plesovi" KUD-a Repušnica

14-03-2019

Predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić je u četvrtak 14. ožujka 2019. godine, u Kino dvorani Pučkog otvorenog učilišta Kutina nazočila...


prazno

Sisak, Croatia

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport obavlja stručne i upravne poslove u području obrazovanja, osnovnog i srednjeg školstva, predškolskog odgoja i naobrazbe, znanosti, kulture, tehničke kulture i športa, a koji se odnose na:

 • planiranje, organiziranje i financiranje djelatnosti osnovnog i srednjeg školstva i predlaganje mjera unaprjeđenja obrazovnog sustava,
 • planiranje i organiziranje investicijskog i tekućeg održavanja te izgradnju objekata osnovnih i srednjih škola kojih je osnivač Županija,
 • obavljanje financijsko administrativnih poslova u svezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje potreba u obrazovnim ustanovama kojih je osnivač Županija,
 • organizaciju postupka i izradu akata za organizirani prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola,
 • prati stanje u području osnovnog i srednjeg školstva i predlaže mjere unaprjeđenja obrazovnog sustava,
 • planiranje, financiranje, praćenje kapitalnih projekata i nabave opreme u obrazovnim ustanovama,
 • obavljanje stručnih, savjetodavnih i drugih poslova u nadležnosti Županije kao osnivača osnovnih i srednjih škola,
 • provodi postupak vezano uz dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentskih stipendija, te drugih potpora u cilju podizanja razine obrazovanja,
 • izradu akata i predlaganje mjera za rješavanje pitanja koja proizlaze iz položaja Županije kao osnivača obrazovnih ustanova, osobito u upravljanju i raspolaganju nekretninama ustanova,
 • obavljanje stručnih poslova i praćenje stanja te predlaganje mjera u području kulture, tehničke kulture i športa u Županiji,
 • suradnja s nadležnim ministarstvima, jedinicama lokalne samouprave i udrugama iz područja kulture, tehničke kulture i športa te sudjelovanje u organiziranju kulturnih i športskih manifestacija od interesa za Županiju,
 • stručne i administrativne poslove za radna tijela Županije koja se, sukladno posebnim propisima i aktima Županije osnivaju za područja iz djelokruga Upravnog odjela,
 • predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije,
 • sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,
 • druge upravne i stručne poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.
   

DOKUMENTI


2019. godina


8.3.2019.

Suglasnosti na odluke o prijedlogu novih statuta osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Sisačko – moslavačka županija

19.2.2019.

Javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Sisačko-moslavačke županije

Prijavni obrazac

7.2.2019.

Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama statuta Interpretacijskog centra baštine Banovine

6.2.2019.

Odluka o poništenju Poziva za predlaganje članova Kulturnog vijeća SMŽ

5.9.2019.

Odluka o davanju suglasnosti Interpretacijskom centru baštine Banovine

4.2.2019.

Obavijest o održavanju informativne radionice za potencijalne prijavitelje na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu i PRIJAVNICA

1.2.2019.

JAVNI POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Sisačko – moslavačke županije za 2019. godinu

Odluka o dodjeli stipendija redovitim učenicima četverogodišnjih i petogodišnjih programa obrazovanja srednjih škola s područja Sisačko-moslavačke županije za akademsku godinu 2018/19. s rang listom kao sastavnim dijelom Odluke

Ugovor o stipendiranju

30.1.2019.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti SŠ Viktorovac o davanju prostora školske zgrade i školske športske dvorane na korištenje

Odluka o davanju prethodne suglasnosti Industrijsko-obrtničkoj školi u Sisku o davanju prostora škole i školske športske dvorane na korištenje

28.1.2019.

Odluka o dodjeli stipendija redovitim studentima s područja Sisačko-moslavačke županije za akademsku godinu 2018/19.(s bodovnom listom)

Ugovor o stipendiranju

23.1.2019.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti SŠ Novska o davanju prostora škole i školske športske dvorane na korištenje

15.1.2019.

Odluka o prethodnoj suglasnosti SŠ Glina o davanju prostora škole i školske športske dvorane na korištenje

 

ARHIVA DOKUMENATA

Kontakt

Pročelnik
DARJAN VLAHOV, prof.
tel. 550 190
e-mail:

Pomoćnik pročelnika
KRUNOSLAV BUŠIĆ, struč.spec.ing.aedif.
tel 550 224
e-mail:

Viša savjetnica za potpore u prosvjeti, kulturi, športu i tehničkoj kulturi
VLASTA MESIĆ, struč.spec.oec.
tel 550 228
e-mail:

Viši savjetnik za osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje
SANJA MIOKOVIĆ, mag.pol.
tel. 550 229
e-mail:

Viša stručna suradnica za osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje
MAJA MAHMUTOVIĆ, prof.
tel. 550-256
e-mail:

Stručni suradnik za financije i prijevoz
ZRINKA ŠTAJDOHAR, ing.
tel: 550 257
e-mail:

Referent
NIKOLINA DUGANDŽIĆ
tel: 550 190, 226
e-mail:

 
 
 
 
 
baner ucimo
 
logo ucem problem

Kontakt info

Ulica Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak, Hrvatska

Kontakt telefon: +385(0)44-550-200

Fax: +385(0)44-524-158

E-mail adresa:

Internet stranica: www.smz.hr

OIB: 82215698659

Dužnosnici

 • Ivo Žinić, dipl.ing.arh - Župan
 • doc.dr.sc. Roman Rosavec - Zamjenik župana
 • Ivan Celjak, mag.iur. - Zamjenik župana
 • mr.sc. Dušan Bjelajac, dr.med. - Zamjenik župana iz reda srpske nacionalne manjine

korisno

© 2019 Sisačko-moslavačka županija. Sva prava pridržana. Izrada i održavanje BIT Centar d.o.o.

Izbornik