• 044 550 201

Prosvjeta, kultura, šport

Ovdje možete pronaći informacije o prosvjeti, kulturi i športu

Glavne vijesti

30 godina Druge gardijske brigade Grom

17-05-2021

Župan Ivo Žinić je u subotu, 15. svibnja 2021. godine, u Glini sudjelovao u obilježavanju tridesete obljetnice ustrojavanja 2. gardijske...

Dan sjećanja na žrtve Bleiburga

14-05-2021

Župan Sisačko-moslavačke županije Ivo Žinić je 14. svibnja 2021. kod Spomen križa u Kutini nazočio obilježbi Dana sjećanja na žrtve...

Čestitka „Gromovima“

14-05-2021

Župan Ivo Žinić je, u ime svih svojih suradnika, kao i osobno ime, u prigodi obilježavanja tridesete obljetnice 2. gardijske...

Sanacija dijela kolnika u naseljima Stružec i Voloder

14-05-2021

Zamjenik župana Roman Rosavec je u petak, 14. svibnja obišao radove na sanaciji dijela kolnika u naselju Stružec na području...

Mala hidroelektrana "Fajerov mlin"

14-05-2021

Župan Ivo Žinić je u petak, 14. svibnja 2021. godine, u Glini posjetio novu malu hidroelektranu „Fajerov mlin“. „Ovdje je...

Župan Žinić posjetio OŠ Glina

14-05-2021

Župan Ivo Žinić je u petak, 14. svibnja 2021. godine, u Glini posjetio Osnovnu školu. U društvu ravnateljice župan je...

 

prazno


prazno

Sisak, Croatia

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport obavlja stručne i upravne poslove u području obrazovanja, osnovnog i srednjeg školstva, predškolskog odgoja i naobrazbe, znanosti, kulture, tehničke kulture i športa koji se odnose na:

 • planiranje, organiziranje i financiranje djelatnosti osnovnog i srednjeg školstva i predlaganje mjera unaprjeđenja obrazovnog sustava,
 • planiranje i organiziranje investicijskog i tekućeg održavanja te izgradnju objekata osnovnih i srednjih škola kojih je osnivač Županija,
 • obavljanje financijsko administrativnih poslova u svezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje potreba u obrazovnim ustanovama kojih je osnivač Županija,
 • organizaciju postupka i izradu akata za organizirani prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola,
 • prati stanje u području osnovnog i srednjeg školstva i predlaže mjere unaprjeđenja obrazovnog sustava,
 • planiranje, financiranje, praćenje kapitalnih projekata i nabave opreme u obrazovnim ustanovama,
 • obavljanje stručnih, savjetodavnih i drugih poslova u nadležnosti Županije kao osnivača osnovnih i srednjih škola,
 • provodi postupak vezano uz dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentskih stipendija, te drugih potpora u cilju podizanja razine obrazovanja,
 • izradu akata i predlaganje mjera za rješavanje pitanja koja proizlaze iz položaja Županije kao osnivača obrazovnih ustanova, osobito u upravljanju i raspolaganju nekretninama ustanova,
 • obavljanje stručnih poslova i praćenje stanja te predlaganje mjera u području kulture, tehničke kulture i športa u Županiji,
 • suradnju s nadležnim ministarstvima, jedinicama lokalne samouprave i udrugama iz područja kulture, tehničke kulture i športa te sudjelovanje u organiziranju kulturnih i športskih manifestacija od interesa za Županiju,
 • izrada nacrta akata iz djelokruga Upravnog odjela,
 • stručne i administrativne poslove za radna tijela Županije koja se, sukladno posebnim propisima i aktima Županije osnivaju za područja iz djelokruga Upravnog odjela,
 • provedba projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i državnih tijela,
 • sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,
 • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom koji se odnose na:

 • obavljanje upravnog nadzora nad statutima i pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića; utvrđivanje uvjeta za početak rada i ostvarivanje programa predškolskog odgoja pri osnovnim školama, kao igraonice u knjižnicama, te u zdravstvenim, socijalnim, kulturnim, sportskim ustanovama i udrugama; utvrđivanje primjerenog programa školovanja i primjerenog oblika pomoći školovanja učenika s teškoćama u razvoju, prijevremeni upis djece u osnovnu školu i na odgodu upisa djeteta u prvi razred osnovne škole; privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole, privremeno oslobađanje od započetog školovanja, prijave za upis učenika s teškoćama u razvoju u prvi razred srednje škole putem nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole; donošenje odluke o uključivanju učenika u pripremnu ili dopunsku nastavu hrvatskog jezika; izdavanje potvrde o završenom programu pripremne nastave hrvatskog jezika za djecu koja ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik; obavljanje nadzora nad obavljanjem poslova na osnovi javnih ovlasti u osnovnim i srednjim školama, te nad zakonitošću rada i općih akata školskih ustanova; donošenje plana upisa djece u osnovnu školu, te određivanje osnovne škole u kojoj učenik, kojem je izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, nastavlja školovanje; donošenje odluka o broju razrednih odjela u osnovnim školama; poduzimanje odgovarajućih mjera temeljem odredbi zakona kojim se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi u vezi sa zanemarivanjem obveza roditelja prema djeci; izdavanje obavijesti školskim ustanovama da u evidenciji o radnicima za kojima je prestala potreba u punom ili dijelu radnog vremena nema odgovarajuće osobe kako bi nakon toga mogle popuniti upražnjeno radno mjesto putem natječaja; vođenje evidencije o učiteljima/nastavnicima, stručnim suradnicima i ostalim radnicima osnovnih i srednjih škola za čijim je radom prestala potreba, o prijavi potreba školskih ustanova za radnicima zaposlenim na neodređeno vrijeme i nepuno radno vrijeme; raspuštanje školskog odbora i imenovanje povjerenstva za upravljanje školom, kada školski odbor ne obavlja poslove iz svog djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili te poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti škole te kada se školski odbor ne može konstituirati; utvrđivanje minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta prostora u kojem se izvode programi obrazovanja odraslih,
 • utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje kazališta te prijava kazališta za upis u očevidnik kazališta.

DOKUMENTI


2021. godina


19.4.2021.

16.4.2021.

25.3.2021.

22.3.2021.

17.3.2021.

UČENIČKE I STUDENTSKE STIPENDIJE

UPUTA DOBITNICIMA STIPENDIJE

Studenti i/ili učenici koji su ostvarili pravo na stipendiju Sisačko-moslavačke županije dužni su otvoriti žiro-račun na svoje ime, ispuniti obrazac ugovora u dva primjerka, te ih dostaviti na adresu Sisačko-moslavačke županije, Rimska 28, 44000 Sisak

17.3.2021.

11.2.2021.

8.2.2021.

1.2.2021.

14.1.2021.

2020. godina

9.12.2020.

30.11.2020.

28.11.2020.

10.11.2020.

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima s područja SMŽ

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim učenicima četverogodišnjih i petogodišnjih programa obrazovanja srednjih škola

PRIJAVE NA OBA NATJEČAJA VRŠE SE PROSLJEĐIVANJEM ON LINE PRIJAVE

10.11.2020.

9.11.2020.

28.10.2020.

27.10.2020.

20.10.2020.

7.10.2020.

Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Jabukovac za korištenje školske dvorane od strane vanjskih korisnika

Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Braća Radić za korištenje školske dvorane od strane vanjskih korisnika

Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Novska za korištenje školske dvorane od strane vanjskih korisnika

Odluka o davanju suglasnosti Srednjoj školi Novska za korištenje školske dvorane od strane vanjskih korisnika

2.10.2020.

Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Josipa Kozarca Lipovljani za korištenje školske dvorane od strane vanjskih korisnika

25.9.2020.

Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Zorka Sever za korištenje školske dvorane od strane vanjskih korisnika

24.9.2020.

Odluku o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića Petrinja za korištenje školske dvorane od strane vanjskih korisnika

Odluku o davanju suglasnosti Srednjoj školi Petrinja za korištenje školske dvorane od strane vanjskih korisnika

22.9.2020.

Odluka o davanju suglasnosti Industrijsko-obrtničkoj školi Sisak za korištenje školske dvorane od strane vanjskih korisnika

19.9.2020.

Subvencija prijevoza za redovite studente Sisačko-moslavačke županije

6.7.2020.

24.6.2020.

1.6.2020.

18.5.2020.

14.5.2020.

7.5.2020.

27.3.2020.

31.3.2020.

26.2.2020.

13.2.2020.

7.2.2020.

5.2.2020.

4.3.2020.

28.1.2020.

7.1.2020.

2.1.2020.

 

ARHIVA DOKUMENATA

 

Kontakt - prosvjeta, kultura, šport

Pročelnik
DARJAN VLAHOV, prof.
e-mail:

Referent za administrativne poslove
NIKOLINA DUGANDŽIĆ
e-mail:

Voditeljica Odsjeka za prosvjetu, kulturu i šport
SONJA ČATIĆ, univ. spec. oec.
e-mail:

Voditeljica Odsjeka za projekte i investicije
SANJA MIOKOVIĆ, mag.pol.
tel: 550 229
e-mail:

Viša savjetnica za kulturu, šport i tehničku kulturu
VLASTA MESIĆ, struč.spec.oec.
tel: 550 228
e-mail:

Viši savjetnik za prosvjetu
VEDRAN VELHES, mag.iur.
e-mail:

Viša stručna suradnica za prosvjetu
IVANA ABRAMOVIĆ, dipl. oec.
e-mail:

Stručni suradnik za financije i prijevoz
ZRINKA ŠTAJDOHAR, ing.
tel: 550 257
e-mail:

Viši savjetnik specijalist za projekte i investicije
KRUNOSLAV BUŠIĆ, struč.spec.ing.aedif.
tel 550 224
e-mail:

Viši savjetnik za projekte i investicije
MARKO MIŠA, mag. ing. aedif.
tel: 550 224
e-mail:

Savjetnica za projekte i investicije
MAJA MAHMUTOVIĆ, prof.
e-mail:

Stručna suradnica za prosvjetu
DRAŽANA AUGUSTIN
tel: 044 500-107
e-mail:
za Grad Kutinu i Popovaču i Velika Ludina

Stručni suradnik za prosvjetu
DAMJANKA BOLJKOVAC
tel: 044 500-123
e-mail:
za Grad Novsku i Općine Lipovljani i Jasenovac

 

 
 
 
 
 
baner ucimo
 
logo ucem problem
Odrzi moj korak logo m
sss smz

rcklista zaposlenika os

 lista zaposlenika ss
 

Informacije

Ulica Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak, Hrvatska

Kontakt telefon: +385(0)44-550-200

Fax: +385(0)44-524-158

E-mail adresa:

Internet stranica: www.smz.hr

OIB: 82215698659

Dužnosnici

 • Ivo Žinić, dipl.ing.arh - Župan
 • doc.dr.sc. Roman Rosavec - Zamjenik župana
 • mr.sc. Dušan Bjelajac, dr.med. - Zamjenik župana iz reda srpske nacionalne manjine

pristupačnost mrežne stranice

© 2019 Sisačko-moslavačka županija. Sva prava pridržana. Izrada i održavanje BIT centar

Izbornik