• 044 500 000

Poljoprivreda, ruralni razvoj, zaštita okoliša i prirode

Ovdje možete pronaći informacije o poljoprivredi, šumarstvu i vodnom gospodarstvu

Glavne vijesti

„Prijatelji se prepoznaju u nevolji“ pomoć Petrinji iz Mađarske

02-12-2021

Župan Ivan Celjak je u četvrtak, 2. prosinca 2021. godine, u uredu gradonačelnice u Petrinji nazočio prezentaciji projekta izgradnje nove...

Sastanak kod ministra Horvata: osigurano financiranje županijskih škola stradalih u potresu

01-12-2021

Jučer je u kasnim poslijepodnevnim satima u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine održan sastanak župana Ivana Celjaka i...

Županija ustupila urede ordinacijama primarne zdravstvene zaštite

30-11-2021

“Važno nam je bilo omogućiti našim sugrađanima adekvatnu zdravstvenu skrb, a zdravstvenim djelatnicima kvalitetne uvjete rada u ovim izazovnim vremenima...

Službeni posjet Općini Lekenik

29-11-2021

Župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak sudjelovao je na radnom sastanku u Općini Lekenik, s načelnikom Ivicom Perovićem i suradnicima. Jedna od...

Osiguranje prostora za rad ambulanti u Glini

28-11-2021

Župan Ivan Celjak je u nedjelju 28. studenoga 2021. godine, u Glini pregledao potencijalne prostore za smještaj ambulanti i Zavoda...

Aktualni sat 4. sjednice Županijske skupštine

25-11-2021

Početak 4. sjednice Županijske skupštine, koja je u četvrtak, 25. studenoga 2021. godine, održana u prostoru sisačkog Hotela Panonija, uobičajeno...


prazno

Sisak, Croatia

Kontakt - Poljoprivreda, ruralni razvoj, zaštita okoliša i prirode

Privremena pročelnica:
Sandra Mahnik, dr. med. vet
e-mail:  
telefon: 044 510 068

Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode

Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode obavlja upravne i stručne poslove u području poljoprivrede, lovnog gospodarstva, šumarstva, ruralnog razvoja, turizma, zaštite okoliša i prirode, civilne zaštite, zaštite od požara, obrane i razminiranja.

U okviru svog djelokruga Upravni odjel obavlja posebice sljedeće poslove:

 • praćenje stanja u poljoprivredi, predlaganje i provođenje poticajnih mjera za razvoj poljoprivrede, stočarstva, vinogradarstva, vinarstva i proizvodnje hrane, posebno autohtonih proizvoda,
 • pripremanje programa i mjera te sudjelovanje u provedbi okrupnjavanja i navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta te poslova vezanih uz melioracijsku odvodnju,
 • predlaganje i provedbu mjera institucijske potpore u poljoprivrednoj proizvodnji, poticanje na stručno i interesno povezivanje poljoprivrednika te pružanje stručne pomoći proizvođačima,
 • predlaganje provedbe razvojnih mjera poljoprivrede na razini županije i unaprijeđenje gospodarenja poljoprivrednim zemljištem te brine o njihovoj provedbi,
 • predlaganje i provođenje mjera unaprijeđenja lovnog gospodarstva te izradu općih i pojedinačnih akata u gospodarenju zajedničkim lovištima, praćenje izvršavanja ugovora o zakupu lovišta i plaćanja lovozakupnine,
 • praćenje stanja, predlaganje mjera i provođenje programa razvoja u području šumarstva,
 • poslove vezane uz proglašenje prirodnih nepogoda,
 • praćenje i analiziranje stanja te predlaganje mjera i provođenja programa razvoja u području šumarstva i vodnog gospodarstva,
 • poduzimanje mjera u cilju ravnomjernog razvitka poljoprivrede i ruralnog prostora jedinica lokalne samouprave u Županiji,
 • praćenje stanja u području kontinentalnog turizma te daje smjernice za unaprjeđenje različitih oblika kontinentalnog turizma u županiji, obavlja poslove iz područja unaprjeđenja kontinentalne turističke ponude,
 • koordinira aktivnosti svih dionika iz područja turizma sukladno zakonu i odlukama nadležnih tijela te obavlja stručne poslove za tijela osnovana u tim područjima,
 • prati stanje okoliša, izrađuje odluke, izvješća, planove, programe i druge dokumente iz područja zaštite okoliša, zaštite prirode, zaštite zraka i gospodarenja otpadom,
 • provodi postupke procjene utjecaja na okoliš i ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, postupke strateške procjene utjecaja na okoliš i ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, vodi javne rasprave, sudjeluje u radu povjerenstava, sudjeluje u izradi prostorno-planske dokumentacije,
 • verificira podatke iz Registra onečišćavanja okoliša, osigurava podatke i izvješća za Informacijski sustav zaštite okoliša Republike Hrvatske i dostupnost podataka iz područja zaštite okoliša,
 • vodi postupke i izdaje dozvole za gospodarenje otpadom, privremene dozvole za gospodarenje otpadom kao i dozvole za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije,
 • vodi Očevidnik gospodarenja otpadom,
 • vodi postupke za zaštitu prirode i izdaje dopuštenja za zahvate u zaštićenim dijelovima prirode,
 • vodi postupke proglašavanja zaštićenih dijelova prirode, postupke ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, izdaje posebne uvjete zaštite okoliša i prirode,
  prati i koordinira rad županijskih ustanova i trgovačkih društava kojima je Županija (su) osnivač ili član, osnovanih u područjima iz djelokruga Upravnog odjela,
 • obavlja stručne i administrativno tehničke poslove za potrebe Stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije (osim u djelu koji se odnosi na obnovu nakon potresa) i druge poslove sukladno propisima o civilnoj zaštiti, zaštiti na radu, zaštiti od požara i vatrogastvu, obrani i razminiranju,
 • sudjeluje u provedbi projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i državnih tijela,
 • sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,
 • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom koji se odnose na:

 • utvrđivanje naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; prikupljanje potrebne dokumentacije za izradu zahtjeva i davanje mišljenja te suglasnosti u postupku izrade prostornih planova; vođenje evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta,
 • obavljanje poslova koji se odnose na registraciju dobavljača božićnih drvaca i na izdavanje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume; prikupljanje i dostavljanje podataka nadležnom ministarstvu o stanju i promjenama šumsko-gospodarskog područja na području regionalne jedinice.

Informacije

Ulica Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak, Hrvatska

Kontakt telefon: +385(0)44-500-000

E-mail adresa:

Internet stranica: www.smz.hr

OIB: 82215698659

Dužnosnici

 • Ivan Celjak, mag. iur. - Župan
 • Mihael Jurić, dipl. ing. šumarstva - Zamjenik župana
 • Mirjana Oluić - Zamjenica župana iz reda srpske nacionalne manjine

pristupačnost mrežne stranice

© 2021 Sisačko-moslavačka županija. Sva prava pridržana. Izrada i održavanje BIT centar