Gospodarstvo, poljoprivreda i ruralni razvoj

Ovdje možete pronaći informacije o gospodarstvu, regionalnom razvoju i fondovima EU

Glavne vijesti

Sjećanje na Vukovar

18-11-2018

Zamjenik župana Ivan Celjak je u nedjelju, 18. studenoga 2018. godine, sudjelovao u obilježbi „DANA SJEĆANJA NA VUKOVAR“ paljenjem svijeća...

Održane „Martinske večeri“ u Donjoj Gračenici

17-11-2018

Zamjenik župana Roman Rosavec je u subotu, 17. studenoga 2018. godine, u Pučkom domu u Donjoj Gračenici (Grad Popovača) nazočio...

U Osnovnoj školi Zorke Sever obilježen Međunarodni dan svjesnosti o prijevremenom rođenju

17-11-2018

Zamjenik župana Roman Rosavec je u subotu, 17.studenoga 2018.godine u Osnovnoj školi Zorke Sever u Popovači, sudjelovao u programu obilježavanja...

Obilježen Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine u Velikoj Ludini

17-11-2018

Zamjenik župana Roman Rosavec je u subotu, 17. studenoga 2018. godine, u Velikoj Ludini, sudjelovao u obilježavanju Dana sjećanja na...

Obilježen Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine u Popovači

17-11-2018

Zamjenik župana Roman Rosavec je u subotu, 17. studenoga 2018. godine, u Popovači, sudjelovao u obilježavanju Dana sjećanja na žrtvu...

125 godina postojanja dobrovoljnih vatrogasnih društava u Popovači

17-11-2018

Zamjenik župana Roman Rosavec je u subotu, 17. studenoga 2018. godine, u mjestu Voloder (Grad Popovača), nazočio Svečanoj sjednici Vatrogasne...

Cloudy

2°C

Cloudy

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj obavlja upravne i stručne poslove iz područja gospodarstva (obrt, malo i srednje poduzetništvo), programa EU fondova i međunarodne suradnje, energetike, komunalnog gospodarstva, prometa i turizma koji se odnose na:

 • praćenje stanja u gospodarstvu i to kroz izradu analiza gospodarskih kretanja, izradu prijedloga održivog gospodarskog razvoja u suradnji s općinama i gradovima te predlaganje mjera za poticanje razvoja,
 • prikupljanje i distribuciju informacija o potencijalnim izvorima financiranja programa i projekata Županije te programa i projekata gradova i općina, trgovačkih društava i ustanova kojih je osnivač Županija,
 • provedbu programa kreditnih linija za poticanje poduzetništva,
 • organizaciju i pružanje stručne podrške organizaciji gospodarskih manifestacija, promocija i izložbi,
 • obavljanje poslova radi unaprjeđenja razvoja kontinentalne turističke ponude na području Županije, te s tim u vezi pronalaženje izvora novih načina financiranja turističke ponude,
 • suradnju u ostvarivanju prometne povezanosti gradova i općina na području Županije, te obavljanje poslova za linijski i posebni linijski prijevoz putnika u javnom cestovnom prijevozu,
 • upravne i stručne poslove iz područja komunalnog gospodarstva i energetike,
 • poticanje, koordinaciju, usklađivanje i praćenje razvojnih programa i projekata iz područja energetike i energetske infrastrukture,
 • pripremu postupaka za dodjelu koncesija iz djelokruga Upravnog odjela,
 • rješavanje u prvom stupnju u upravnom postupku iz područja linijskog i posebnog linijskog prijevoza putnika u javnom cestovnom prijevozu,
 • provođenje drugostupanjskog upravnog postupka po žalbama izjavljenim na upravne akte jedinica lokalne samouprave iz područja komunalnog gospodarstva,
 • poslove iz područja regionalnog razvoja i to kroz izradu strateških dokumenata u područjima iz djelokruga Upravnog odjela, predlaganje i provedbu programa i projekta regionalne razvojne politike u skladu s nacionalnim i europskim politikama regionalnog razvoja, te predlaže razvojne prioritete Županije,
 • vođenje baze razvojnih projekata na području Županije, suradnju s tijelima državne uprave, općinama, gradovima, županijama i drugim subjektima,
 • suradnju na pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i ostalih međunarodnih i nacionalnih izvora,
 • koordinaciju i davanje pomoći gradovima i općinama prilikom prijava na domaće i međunarodne projekte,
 • poslove pripreme odnosno obrade prijedloga strategijskih i drugih programskih i planskih dokumenata od značaja za regionalni razvoj i razvoj Županije,
 • predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije,
 • sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,
 • druge upravne i stručne poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.
   

NAZIV PROJEKTA

CILJ PROJEKTA

STATUS PROJEKTA

ROK IZVRŠENJA

Poduzetnički krediti – 2018

Poticanje razvoja poduzetništva jednostavnijim, bržim, kvalitetnijim odnosno povoljnijim pristupom financijskim sredstvima i subvencijom kamata na poduzetničke kredite

U tijeku - pogledaj

Do utroška sredstava

Kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji

Poticanje razvoja obrtnika i mikro subjekata malog gospodarstva koji se bave isključivo proizvodnim djelatnostima

Završen - pogledaj

 30.09.2018.

Gospodarske manifestacije i promocije

Poticanje promocije proizvoda i usluga  poduzetnika široj javnosti kao i izvozne orijentacije gospodarstva

U pripremi

 15.12.2018.

Uvođenje normi i sustava upravljanja kvalitetom

Poboljšanje učinkovitosti poslovnih i proizvodnih procesa i izvozne orijentacije gospodarstva

U pripremi

 15.12.2018.

Poticanje inovacija u poduzetništvu

Poticanje poduzetništva temeljenog na inovacijama i suvremenim tehnologijama

Završen - pogledaj

 15.12.2018.

Tradicijski i umjetnički obrti

Doprinos očuvanju i razvoju tradicijskih i umjetničkih obrta

 

Završen - pogledaj

 30.09.2018.

Unapređenje turističke ponude u SMŽ

Razvoj selektivnih oblika turizma i podizanje kvalitete i prepoznatljivosti turističke ponude

Završen - pogledaj

 15.12.2018.

Organizirani dolazak turista na područje SMŽ

Poticanje tržišnog plasmana turističkih proizvoda SMŽ povećanjem broja dolazaka i noćenja turista

U pripremi

 15.12.2018.

Razvoj cikloturizma na području SMŽ

Razvoj turističke infrastrukture i poticanje razvoja cikloturizma kao motiva dolaska turista na područje SMŽ

Završen - pogledaj

 15.12.2018.

Dokumenti23.08.2017.

Odluka o stavljanju na javnu raspravu Strateške studije utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017. – 2020.

Strateška studija utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020.

Ne-tehnički sažetak Strateške studije

Županijska razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije 2017. – 2020.

Analiza stanja Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017. – 2020.

30.01.2017.

ODLUKA o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020.

20.12.2016.

Poziv na raspravu o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020.

Izvješće o postupku određivanja sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020

Mišljenja o Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020

Prijedlog odluke o sadržaju Strateške studije Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020

Strateški okvir Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020

04.10.2016.

ODLUKA o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020.

ODLUKA o pokretanju postupka izrade  Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020.

Županijska razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020. – Strateški okvir: Vizija – Ciljevi – Prioriteti - Mjere

Informacija o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017-2020.

 

Kontakt

Pročelnik: 
Marijan Belošević, dipl.oec.
tel.:044/540-064
e-mail:

Viša savjetnica za gospodarski razvoj
Katica Matijašević
tel.:540-081

Viša savjetnica za komunalno gospodarstvo
Dubravka Bogdanić
tel:540-021

 

Savjetnica za malo i srednje poduzetništvo
Dubravka Lisinski
tel.: 540-058

Savjetnica za obrt i turizam
Jadranka Kraljić
tel.: 540-073

Viša savjetnica za fondove Europske unije
Snježana Tomašević
tel.: 742-618

Viša savjetnica za regionalni razvoj i međunarodnu suradnju
Marija Ljubešić Radočaj
tel.: 544-602

Kontakt info

Ulica Stjepana i Antuna Radića, Sisak, Hrvatska

Kontakt telefon: +385(0)44-550-200

Fax: +385(0)44-524-158

E-mail adresa:

Internet stranica: www.smz.hr

OIB: 82215698659

Dužnosnici

 • Ivo Žinić, dipl.ing.arh - Župan
 • doc.dr.sc. Roman Rosavec - Zamjenik župana
 • Ivan Celjak, mag.iur. - Zamjenik župana
 • mr.sc. Dušan Bjelajac, dr.med. - Zamjenik župana iz reda srpske nacionalne manjine

korisno

© 2018 Sisačko-moslavačka županija. Sva prava pridržana. Izrada i odrzavanje BIT Centar d.o.o.

Izbornik