Prijevoz za vlastite potrebe

Glavne vijesti

„Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“

20-10-2020

Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem, u utorak, 20. listopada 2020. godine, u naselju Gojlo...

Projekt Sisačko-moslavačke županije proglašen najboljim u zemlji

20-10-2020

Župan Ivo Žinić je u utorak, 20. listopada 2020. godine u Hotelu Hilton Garden Inn u Zagrebu, nazočio svečanom proglašenju...

Počast hrvatskom vitezu Berislavu Pavičiću Beri

19-10-2020

Predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić je u ponedeljak, 19. listopada 2020. godine, uz članove obitelji, suborce i predstavnike udruga proisteklih...

Dan hrvatskih branitelja Sisačko-moslavačke županije – počast braniteljima

18-10-2020

Župan Ivo Žinić, predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić i zamjenik župana Roman Rosavec su u nedjelju, 18. listopada 2020. godine...

Održana 21. sjednica Županijske skupštine SMŽ

16-10-2020

U petak, 16.listopada 2020. održana je 21. sjednica Županijske skupštine, kojoj je, od ukupno 42 vijećnika nazočilo njih 30. Na...

Održana sjednica Stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije

15-10-2020

Župan Ivo Žinić je u četvrtak, 15. listopada 2020. godine, zajedno sa svojim zamjenikom ujedno i načelnikom Stožera civilne zaštite...


prazno

Sisak, Croatia

Prijevoz za vlastite potrebe u unutarnjem cestovnom prometu

Prijevoz za vlastite potrebe je prijevoz osoba ili tereta koji obavljaju fizičke osobe - obrtnici ili pravne osobe kao logističku potporu svojoj osnovnoj djelatnosti, pri čemu je osnovnu djelatnost nemoguće obavljati bez tog prijevoza, a prijevozna djelatnost je samo pomoćna djelatnost te osobe u obavljanju glavne djelatnosti, te koji se obavlja pod uvjetima propisanim Zakonom i koji nema obilježja drugih oblika prijevoza.

Prijevoznik koji obavlja prijevoz za vlastite potrebe u unutarnjem cestovnom prometu isto je dužan prijaviti izdaje Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj Sisačko-moslavačke županije, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove prometa. Nadležno postupovno tijelo za poslove prometa prijevozniku rješenjem izdaje Prijavu prijevoza za vlastite potrebe i upisuje ju u Nacionalni registar cestovnih prijevoznika.

Prijevoznik može započeti obavljanje prijevoza za vlastite potrebe s danom izdavanja Prijave prijevoza za vlastite potrebe.

Prijava prijevoza za vlastite potrebe izdaje se na neodređeno vrijeme.

Izvod Prijave prijevoza za vlastite potrebe izdaje se prijevozniku za svako vozilo kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe, o čemu se podaci upisuju u Nacionalni registar cestovnih prijevoznika.

Prijevoznik koji ima neku od licencija iz članka 14. stavka 2. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu ili licenciju Zajednice za prijevoz tereta ili putnika prijevoz za vlastite potrebe obavlja temeljem te licencije.

Vozila koja se koriste za prijevoz za vlastite potrebe moraju biti u vlasništvu prijevoznika koji obavlja prijevoz za vlastite potrebe ili moraju biti uzeta u zakup od strane prijevoznika na temelju ugovora o zakupu ili leasingu ili moraju biti na raspolaganju za korištenje temeljem druge osnove (podzakup i sl.).

Vozilom kojim prijevoznik obavlja prijevoz za vlastite potrebe mora upravljati osoba zaposlena kod prijevoznika - pravne osobe, prijevoznika - fizičke osobe obrtnika ili sama fizička osoba - obrtnik prijevoznik.

Prijevoznik tijekom obavljanja prijevoza za vlastite potrebe mora imati u vozilu:

 • dokaz o raspoloživosti vozila za prijevoz (ugovor, sporazum, i sl.);
 • dokaz da je osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe zaposlena kod prijevoznika - pravne osobe, prijevoznika - fizičke osobe obrtnika ili je sama fizička osoba - obrtnik prijevoznik (ugovor o radu ili prijavu na mirovinsko i zdravstveno osiguranje ili zadnji isplatni listić od plaće ili prijavu - registraciju obrta ili Obrtnicu);
 • izvod prijave prijevoza za vlastite potrebe.

Potrebni dokumenti za izdavanje potvrde o prijavi prijevoza za vlastite potrebe

1. zahtjev

2. dokaz o raspolaganju vozilom, odnosno dokaz da su vozila koja se koriste za prijevoz za vlastite potrebe u vlasništvu prijevoznika koji obavlja prijevoz za vlastite potrebe ili su uzeta u zakup od strane prijevoznika ili su na raspolaganju za korištenje temeljem druge osnove - dokazuje se jednim od slijedećih dokumenata:

- prometna dozvola;

- ugovor o zakupu ili leasingu;

- ugovor o podzakupu i sl.

3. dokaz da je osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe zaposlena kod prijevoznika - dokazuje se jednim od slijedećih dokumenata:

- ugovor o radu;

- prijava na mirovinsko i zdravstveno osiguranje;

- zadnji isplatni listić od plaće.

4. dokaz o uplati naknade za izdavanje prijave prijevoza za vlastite potrebe odnosno naknade za izdavanje izvoda prijave prijevoza za vlastite potrebe za pojedino vozilo.

Rješenje o upisu osnovne djelatnosti prijevoznika u sudski, odnosno obrtni registar izdavatelj rješenja o prijavi prijevoza za vlastite potrebe, odnosno izvoda prijave prijevoza za vlastite potrebe pribavlja po službenoj dužnosti.

Naknada

- za izdavanje prijave prijevoza za vlastite potrebe plaća se naknada u iznosu od 500,00 kuna sukladno članku 13. stavku 4. Pravilnika o licencijama u djelatnosti cestovnog prijevoza;

- za izdavanje izvoda prijave prijevoza za vlastite potrebe za pojedino vozilo plaća se naknada u iznosu od 35,00 kuna po jednom primjerku sukladno članku 13. stavku 5. Pravilnika o licencijama u djelatnosti cestovnog prijevoza.

Navedena naknada prihod je državnog proračuna i naplaćuje se prilikom izdavanja rješenja o izdavanju prijave prijevoza za vlastite potrebe.

Naknada se plaća izravno na propisani račun neovisno o iznosu naknade, a u iznosu do 100 kuna, iznimno, se može platiti i u državnim biljezima.

Podaci za e-plaćanje naknade:

– popuniti prema podacima navedenim uz nadležno tijelo kojem je podnesen zahtjev za ishođenje rješenja – podaci za uplatu upravne pristojbe

Zahtjev za izdavanje rješenja o prijavi prijevoza za vlastite potrebe i izvoda prijave prijevoza za vlastite potrebe podnosi se u pisanom ili u elektroničkom obliku.

E-POSTUPAK za ishođenje potvrde o prijavi prijevoza za vlastite potrebe u unutarnjem u cestovnom prometu

 • Obrazac zahtjeva ispuni se i vlastoručno potpiše
 • Obrazac zahtjeva pošalje se na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve skenirano u PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Rješenje o prijavi prijevoza za vlastite potrebe može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom.

Zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi prijevoza za vlastite potrebe u unutarnjem cestovnom prometu

Zahtjev za izdavanje izvoda potvrde o prijavi prijevoza za vlastite potrebe u unutarnjem cestovnom prometu

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj Sisačko-moslavačke županije -  

s naslovom: e-zahtjev – prijevoz za vlastite potrebe

Prijevoznik je dužan obavijestiti izdavatelja potvrde o prijavi prijevoza za vlastite potrebe u unutarnjem u cestovnom prometu o svakoj promjeni podataka na temelju kojih je izdana potvrda o prijavi prijevoza za vlastite potrebe u roku od osam dana od dana promjene, pisanim ili elektroničkim putem. U slučaju promjene podataka izdaje se nova potvrda o prijavi prijevoza za vlastite potrebe. Do izdavanja nove potvrde vrijedi postojeća potvrda. Nova potvrda izdaje se prijevozniku nakon vraćanja važeće potvrde i izdanih izvoda potvrde o prijavi prijevoza za vlastite potrebe, koju se ukida zbog promjene podataka.

Prijevoznik koji prestane obavljati djelatnost prijevoza za vlastite potrebe ili osnovnu djelatnost dužan je o tome obavijestiti izdavatelja potvrde o prijavi prijevoza za vlastite potrebe najkasnije u roku od osam dana od dana prestanka obavljanja djelatnosti.

Nadležno tijelo i propisi

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj Sisačko-moslavačke županije, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove prometa

Propisi:

 • Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine, broj 41/18,98/19)
 • Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prijevoza (Narodne novine, broj 50/18)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (Narodne novine, broj 50/1856/19)

Pravni lijekovi

Protiv rješenja nadležnog tijela može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za promet.

Dobro došli!

Smireni prostor Sisačko-moslavačke županije u kojem je lako trajati podsjeća na rasuti vitraj iz kojeg izbija tajanstveni sjaj u kojem je pohranjena povijest generacija. To je županija velikim dijelom priljubljena uz ogrtač moćnog Panonskog mora, s prizemnicama šćućurenog poput uplašenih poljskih miševa; ali i županija koja se s nezamjetnom vertikalom ustremljuje ka nebu. Zeleno plava zipka Hrvatske u koju je ukomponirano sedam gradova i dvanaest općina prostire se južno od Zagreba...

Informacije

Ulica Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak, Hrvatska

Kontakt telefon: +385(0)44-550-200

Fax: +385(0)44-524-158

E-mail adresa:

Internet stranica: www.smz.hr

OIB: 82215698659

Dužnosnici

 • Ivo Žinić, dipl.ing.arh - Župan
 • doc.dr.sc. Roman Rosavec - Zamjenik župana
 • mr.sc. Dušan Bjelajac, dr.med. - Zamjenik župana iz reda srpske nacionalne manjine

pristupačnost mrežne stranice

© 2019 Sisačko-moslavačka županija. Sva prava pridržana. Izrada i održavanje BIT centar

Izbornik