Licencije za obavljanje kolodvorskih usluga

Glavne vijesti

„Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“

20-10-2020

Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem, u utorak, 20. listopada 2020. godine, u naselju Gojlo...

Projekt Sisačko-moslavačke županije proglašen najboljim u zemlji

20-10-2020

Župan Ivo Žinić je u utorak, 20. listopada 2020. godine u Hotelu Hilton Garden Inn u Zagrebu, nazočio svečanom proglašenju...

Počast hrvatskom vitezu Berislavu Pavičiću Beri

19-10-2020

Predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić je u ponedeljak, 19. listopada 2020. godine, uz članove obitelji, suborce i predstavnike udruga proisteklih...

Dan hrvatskih branitelja Sisačko-moslavačke županije – počast braniteljima

18-10-2020

Župan Ivo Žinić, predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić i zamjenik župana Roman Rosavec su u nedjelju, 18. listopada 2020. godine...

Održana 21. sjednica Županijske skupštine SMŽ

16-10-2020

U petak, 16.listopada 2020. održana je 21. sjednica Županijske skupštine, kojoj je, od ukupno 42 vijećnika nazočilo njih 30. Na...

Održana sjednica Stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije

15-10-2020

Župan Ivo Žinić je u četvrtak, 15. listopada 2020. godine, zajedno sa svojim zamjenikom ujedno i načelnikom Stožera civilne zaštite...


prazno

Sisak, Croatia

Licencije za obavljanje kolodvorskih usluga

A. Licencija za obavljanje kolodvorskih usluga na autobusnim kolodvorima

Djelatnost pružanja kolodvorskih usluga na autobusnim kolodvorima može obavljati pravna osoba ili fizička osoba - obrtnik koja je registrirana za obavljanje te djelatnosti i koja ima u vlasništvu ili u zakupu objekt autobusnog kolodvora te koja ima licenciju za obavljanje te djelatnosti. Licenciju izdaje Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj Sisačko-moslavačke županije, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove prometa, prema sjedištu/prebivalištu prijevoznika, kao nadležno tijelo. Djelatnost pružanja kolodvorskih usluga može se obavljati neprekidno tijekom cijele godine ili u određenom vremenskom razdoblju tijekom godine, o čemu je autobusni kolodvor dužan pisanim putem obavijestiti izdavatelja licencije i to javno objaviti, obvezno putem svojih mrežnih (web) stranica te putem ostalih kanala informiranja.

Pružatelj kolodvorskih usluga na autobusnom kolodvoru dužan je na svim medijima koje koristi za objavljivanje informacija o voznim redovima autobusa objavljivati sve vozne redove svih prijevoznika koji koriste autobusni kolodvor i o tome davati informacije i prodavati vozne karte bez diskriminacije.

Pružatelj kolodvorskih usluga na autobusnom kolodvoru dužan je imati vlastitu mrežnu (web) stranicu koju je dužan redovito ažurirati i na kojoj je dužan imati prikaz svih važećih voznih redova i svih ostalih informacija relevantnih za pravodobno i potpuno informiranje putnika.

Uvjeti za dobivanje licencije za obavljanje kolodvorskih usluga na autobusnim kolodvorima su:

 1. upisana djelatnost pružanja kolodvorskih usluga na autobusnim kolodvorima u sudski ili obrtni registar,
 2. vlasništvo ili zakup objekta autobusnog kolodvora
 3. dobar ugled
 4. stručna osposobljenost osobe odgovorne za obavljanje kolodvorske djelatnosti
 5. opremljenost autobusnog kolodvora sukladno Pravilniku o kategorizaciji autobusnih kolodvora („Narodne novine“ broj 52/14) – utvrđuje se po službenoj dužnosti očevidom.

Potrebni dokumenti za izdavanje licencije za obavljanje kolodvorskih usluga na autobusnim kolodvorima

1. zahtjev

2. dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga na autobusnim kolodvorima – rješenje o upisu u sudski ili obrtni registar, odnosno obrtnica

3. dokaz vlasništva ili zakupa objekta autobusnog kolodvora - izvadak iz zemljišnih knjiga ili ugovor o zakupu + dokaz vlasništva zakupodavca

4. stručna osposobljenost - uvjerenje o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti ili preslika diplome o stečenoj VSS ili VŠS cestovnog prometa.

Dokaz da pružatelj kolodvorskih usluga na autobusnom kolodvoru ima dobar ugled izdavatelj licencije pribavlja po službenoj dužnosti.


B.
Licencija za obavljanje kolodvorskih usluga na teretnim kolodvorima

Djelatnost pružanja kolodvorskih usluga na teretnim kolodvorima može obavljati pravna osoba ili fizička osoba - obrtnik koja je registrirana za obavljanje te djelatnosti i ima u vlasništvu ili zakupu objekt teretnog kolodvora te koja ima licenciju za obavljanje te djelatnosti. Licenciju izdaje Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj Sisačko-moslavačke županije, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove prometa.

Uvjeti za dobivanje licencije za obavljanje kolodvorskih usluga na teretnim kolodvorima su:

 1. upisana djelatnost pružanja kolodvorskih usluga na teretnim kolodvorima u sudski ili obrtni registar,
 2. vlasništvo ili zakup objekta teretnog kolodvora
 3. dobar ugled
 4. stručna osposobljenost osobe odgovorne za obavljanje kolodvorske djelatnosti
 5. odgovarajuća površina za parkiranje vozila, u skladu s posebnim propisom, u vlasništvu ili najmu
 6. prostor i mehanizacija za pretovar tereta
 7. prostor za skladištenje tereta
 8. povezanost kolodvora s najmanje još jednom prometnom granom, osim cestovne i
 9. prostor za carinske, otpremničke i agencijske poslove.

Potrebni dokumenti za izdavanje licencije za obavljanje kolodvorskih usluga na teretnim kolodvorima

1. zahtjev 

2. dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga na teretnim kolodvorima – rješenje o upisu u sudski ili obrtni registar, odnosno obrtnica

3. dokaz vlasništva ili zakupa objekta teretnog kolodvora - izvadak iz zemljišnih knjiga ili ugovor o zakupu + dokaz vlasništva zakupodavca

4. stručna osposobljenost - uvjerenje o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti ili preslika diplome o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, sukladno posebnim propisima

5. uvjeti od točke 5. – 9. dokazuju se odgovarajućim ugovorom ili dokazom vlasništva – izvadak iz zemljišne knjige ili ugovor o zakupu ili najmu, a utvrđuje ih izdavatelj licencije po službenoj dužnosti očevidom.

Dokaz da pružatelj kolodvorskih usluga na teretnim kolodvorima ima dobar ugled izdavatelj licencije pribavlja po službenoj dužnosti.

Naknada

- za izdavanje licencije za obavljanje kolodvorskih usluga sukladno Tar. br. 34.5. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19 ) u iznosu od 1.050,00 kn,

Napomena: obveza uplate upravne pristojbe za izdavanje licencije nastaje u trenutku udovoljavanja zahtjevu podnositelja.

Plaćanje upravnih pristojbi:

izravno na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe
u iznosu do 100 kuna može se platiti i u državnim biljezima

Podaci za e-plaćanje upravne pristojbe:

– popuniti prema podacima navedenim uz nadležno tijelo kojem je podnesen zahtjev za ishođenje rješenja – podaci za uplatu upravne pristojbe

Zahtjev za izdavanje licencije podnosi se u pisanom ili u elektroničkom obliku.

E-POSTUPAK za ishođenje rješenja o licenciji za obavljanje kolodvorskih usluga

 • Obrazac zahtjeva ispuni se i vlastoručno potpiše
 • Obrazac zahtjeva pošalje se na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve skenirano u PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Rješenje o licenciji može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom.

 Zahtjev za izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj Sisačko-moslavačke županije 

s naslovom: e-zahtjev – licencije za obavljanje djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga

 
Ako podnositelj zahtjeva ispunjava propisane uvjete, izdavatelj licencije izdaje rješenje o licenciji za obavljanje kolodvorskih usluga.

Ako podnositelj zahtjeva ne ispunjava propisane uvjete za izdavanje licencije, izdavatelj licencije će zahtjev odbiti rješenjem protiv kojega se može izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za promet.

Nadležno tijelo i propisi

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj Sisačko-moslavačke županije, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove promet

Propisi:

 • Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine, broj 41/18, 98/19)
 • Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prijevoza (Narodne novine, broj 50/18)

Pravni lijekovi

Protiv rješenja nadležnog tijela može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za promet.

Dobro došli!

Smireni prostor Sisačko-moslavačke županije u kojem je lako trajati podsjeća na rasuti vitraj iz kojeg izbija tajanstveni sjaj u kojem je pohranjena povijest generacija. To je županija velikim dijelom priljubljena uz ogrtač moćnog Panonskog mora, s prizemnicama šćućurenog poput uplašenih poljskih miševa; ali i županija koja se s nezamjetnom vertikalom ustremljuje ka nebu. Zeleno plava zipka Hrvatske u koju je ukomponirano sedam gradova i dvanaest općina prostire se južno od Zagreba...

Informacije

Ulica Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak, Hrvatska

Kontakt telefon: +385(0)44-550-200

Fax: +385(0)44-524-158

E-mail adresa:

Internet stranica: www.smz.hr

OIB: 82215698659

Dužnosnici

 • Ivo Žinić, dipl.ing.arh - Župan
 • doc.dr.sc. Roman Rosavec - Zamjenik župana
 • mr.sc. Dušan Bjelajac, dr.med. - Zamjenik župana iz reda srpske nacionalne manjine

pristupačnost mrežne stranice

© 2019 Sisačko-moslavačka županija. Sva prava pridržana. Izrada i održavanje BIT centar

Izbornik