Licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu

Glavne vijesti

Dani meda i pčelinjih proizvoda

22-10-2020

Zamjenik župana Roman Rosavec je u četvrtak, 22. listopada 2020. godine posjetio prodajno-izložbeni štand Udruge pčelara „Lipa“ u Popovači.U sklopu...

Obilježena 29. godišnjica stradanja civila u Baćinu

21-10-2020

Župan Ivo Žinić je u srijedu, 21. listopada 2020. godine, zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem nazočio programu obilježavanja 29...

„Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“

20-10-2020

Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem, u utorak, 20. listopada 2020. godine, u naselju Gojlo...

Projekt Sisačko-moslavačke županije proglašen najboljim u zemlji

20-10-2020

Župan Ivo Žinić je u utorak, 20. listopada 2020. godine u Hotelu Hilton Garden Inn u Zagrebu, nazočio svečanom proglašenju...

Počast hrvatskom vitezu Berislavu Pavičiću Beri

19-10-2020

Predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić je u ponedeljak, 19. listopada 2020. godine, uz članove obitelji, suborce i predstavnike udruga proisteklih...

Dan hrvatskih branitelja Sisačko-moslavačke županije – počast braniteljima

18-10-2020

Župan Ivo Žinić, predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić i zamjenik župana Roman Rosavec su u nedjelju, 18. listopada 2020. godine...


prazno

Sisak, Croatia

Licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu

Agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu su poslovi posredovanja prilikom zapošljavanja prijevoznih kapaciteta prijevoznika u prijevozu putnika i tereta u ime i za račun prijevoznika te poslovi prodaje karata u ime i za račun prijevoznika u javnom linijskom autobusnom prijevozu putnika na organiziranim prodajnim mjestima, ako ih ne obavlja autobusni kolodvor, kao i poslovi ishođenja dozvola za obavljanje izvanrednih prijevoza te organizacije pratnji izvanrednih prijevoza na području Republike Hrvatske.

Agencijsku djelatnost u cestovnom prijevozu može obavljati pravna ili fizička osoba - obrtnik koja je registrirana za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu i koja ima licenciju za tu djelatnost. Licenciju za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu izdaje Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj Sisačko-moslavačke županije, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove prometa, prema sjedištu/prebivalištu prijevoznika, kao nadležno tijelo.

Odredbe Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 41/18,98/19) o postupku i načinu izdavanja i ukidanja licencije za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza na odgovarajući način primjenjuju se i na izdavanje i ukidanje licencije za obavljanje agencijske djelatnosti.

Licenciju za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu može dobiti fizička osoba - obrtnik ili pravna osoba ako ima:

 1. upisanu agencijsku djelatnost u cestovnom prijevozu u sudski ili obrtni registar
 2. dobar ugled
 3. poslovni prostor s istaknutom tvrtkom na ulazu, koji je primjeren za poslovanje, potpuno odvojen od stambenog prostora i koji omogućava nesmetano obavljanje djelatnosti agenta u cestovnom prijevozu i
 4. sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu: agent u cestovnom prijevozu dužan je kod osiguravatelja u Republici Hrvatskoj ili kod osiguravatelja u državi članici Europske unije sklopiti i obnavljati osiguranje od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem agencijske djelatnosti mogao prouzročiti prijevozniku, naručitelju prijevoza ili trećoj osobi - najniža osigurana svota za štetu ne može biti manja od 150.000,00 kuna po jednom štetnom događaju, odnosno 750.000,00 kuna za sve odštetne zahtjeve u jednoj osiguravateljskoj godini.

Potrebni dokumenti za izdavanje licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu

1. zahtjev

2. dokaz vlasništva ili zakupa poslovnog prostora - izvadak iz zemljišnih knjiga ili ugovor o zakupu + dokaz vlasništva poslovnog prostora zakupodavca

3. preslika ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu

Dokaz da agent u cestovnom prometu ima dobar ugled i rješenje o upisu agencijske djelatnosti u sudski, odnosno obrtni registar izdavatelj licencije pribavlja po službenoj dužnosti.

Naknada

- za izdavanje licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu sukladno Tar. br. 34.6. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/197 ) u iznosu od 1.050,00 kn,

Napomena: obveza uplate upravne pristojbe za izdavanje licencije nastaje u trenutku udovoljavanja zahtjevu podnositelja.

Plaćanje upravnih pristojbi:

izravno na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe
u iznosu do 100 kuna može se platiti i u državnim biljezima

Podaci za e-plaćanje upravne pristojbe:

– popuniti prema podacima navedenim uz nadležno tijelo kojem je podnesen zahtjev za ishođenje rješenja – podaci za uplatu upravne pristojbe

Zahtjev za izdavanje licencije podnosi se u pisanom ili u elektroničkom obliku.

E-POSTUPAK za ishođenje rješenja o licenciji za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu

 • Obrazac zahtjeva ispuni se i vlastoručno potpiše
 • Obrazac zahtjeva pošalje se na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve skenirano u PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Rješenje o licenciji može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom.

Zahtjev za izdavanje licencije za obavljanje agencijske djelatnosti

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj Sisačko-moslavačke županije -  

s naslovom: e-zahtjev – licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu


Ako podnositelj zahtjeva ispunjava propisane uvjete, izdavatelj licencije izdaje rješenje o licenciji za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu.

Ako podnositelj zahtjeva ne ispunjava propisane uvjete za izdavanje licencije, izdavatelj licencije će zahtjev odbiti rješenjem protiv kojega se može izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za promet.

Nadležno tijelo i propisi

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj Sisačko-moslavačke županije, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove prometa

Propisi:

 • Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine, broj 41/18)
 • Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prijevoza (Narodne novine, broj 50/18)

Pravni lijekovi

Protiv rješenja nadležnog ureda može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za promet.

Dobro došli!

Smireni prostor Sisačko-moslavačke županije u kojem je lako trajati podsjeća na rasuti vitraj iz kojeg izbija tajanstveni sjaj u kojem je pohranjena povijest generacija. To je županija velikim dijelom priljubljena uz ogrtač moćnog Panonskog mora, s prizemnicama šćućurenog poput uplašenih poljskih miševa; ali i županija koja se s nezamjetnom vertikalom ustremljuje ka nebu. Zeleno plava zipka Hrvatske u koju je ukomponirano sedam gradova i dvanaest općina prostire se južno od Zagreba...

Informacije

Ulica Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak, Hrvatska

Kontakt telefon: +385(0)44-550-200

Fax: +385(0)44-524-158

E-mail adresa:

Internet stranica: www.smz.hr

OIB: 82215698659

Dužnosnici

 • Ivo Žinić, dipl.ing.arh - Župan
 • doc.dr.sc. Roman Rosavec - Zamjenik župana
 • mr.sc. Dušan Bjelajac, dr.med. - Zamjenik župana iz reda srpske nacionalne manjine

pristupačnost mrežne stranice

© 2019 Sisačko-moslavačka županija. Sva prava pridržana. Izrada i održavanje BIT centar

Izbornik