Odsjek za poljoprivredu

Glavne vijesti

8. sastanak Vlade sa županima, predstavnicima Udruge gradova i Udruge općina

18-09-2020

Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić je 18. rujna 2020. godine prisustvovao 8. sastanku Vlade sa županima te predstavnicima Udruge gradova i...

Sjećanje na akciju „Una 95“

18-09-2020

Predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić je u petak, 18. rujna 2020. godine, sudjelovala u obilježavanju 25. obljetnice vojne operacije „Una...

Uvodna konferencija projekta „Mobilni tim u zajednici“

17-09-2020

Župan Ivo Žinić je u četvrtak, 17. rujna 2020. godine, u restoranu „Stari grad“ u Sisku nazočio uvodnoj konferenciji projekta...

Obilježena obljetnica pogibije Marijana Celjaka

16-09-2020

Župan Ivo Žinić je, zajedno s predsjednicom Županijske skupštine Ivankom Roksandić, u srijedu, 16. rujna 2020. godine, nazočio obilježbi 29...

"Zelena zastava" u OŠ Zorke Sever Popovača

16-09-2020

Zamjenik sisačko-moslavačkog župana Roman Rosavec je u srijedu, 16. rujna 2020. godine, u dvorištu Osnovne škole Zorke Sever u Popovači...

Središnja manifestacija petrinjskih Dana sjećanja

16-09-2020

Župan Ivo Žinić je, kao izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića i predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, u srijedu...


prazno

Sisak, Croatia

Odsjek za poljoprivredu

Odsjek za poljoprivredu ustrojava se radi obavljanja poslova koji se odnose na:

 • praćenje stanja u poljoprivredi, predlaganje i provođenje poticajnih mjera za razvoj poljoprivrede, stočarstva, vinogradarstva, vinarstva i proizvodnje hrane, posebno autohtonih proizvoda;
 • pripremanje programa i mjera te sudjelovanje u provedbi okrupnjavanja i navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta te poslova vezanih uz melioracijsku odvodnju;
 • predlaganje i provedbu mjera institucijske potpore u poljoprivrednoj proizvodnji, poticanje na stručno i interesno povezivanje poljoprivrednika te pružanje stručne pomoći proizvođačima;
 • predlaganje i provođenja mjera unaprjeđenja lovnog gospodarstva te izradu općih i pojedinačnih akata u gospodarenju zajedničkim lovištima i divljači, praćenje izvršavanja ugovora o zakupu lovišta i plaćanja lovozakupnine;
 • praćenje stanja, predlaganje mjera i provođenje programa razvoja u području šumarstva, - proglašenje elementarnih nepogoda;
 • rješavanje u prvom stupnju u upravnim stvarima iz područja lovstva;
 • utvrđivanje naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; prikupljanje potrebne dokumentacije za izradu zahtjeva i davanje mišljenja te suglasnosti u postupku izrade prostornih planova; vođenje evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta;
 • obavljanje poslova koji se odnose na registraciju dobavljača božićnih drvaca i na izdavanje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume;
 • osmišljavanje, predlaganje i provedbu programa razvoja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva, pčelarstva, javnog navodnjavanja, veterinarstva, zaštite bilja i životinja, prirodnih nepogoda, upravljanja prirodnim resursima i ruralnog razvoja;
 • suradnju s tijelima državne uprave, komorama, općinama, gradovima, županijama, znanstvenim, istraživačkim i nastavnim institucijama, fakultetima i školama i ostalim subjektima iz područja djelokruga Odsjeka za poljoprivredu
 • poticanje i stručno pomaganje interesnog organiziranja i udruživanja poljoprivrednika i stanovnika ruralnog područja
 • posebno poticanje i poduzimanje mjera za unapređenje ekološke poljoprivrede i proizvodnje hrane prema ekološkim načelima
 • predlaganje i provedbu mjera zbrinjavanja napuštenih pasa
 • predlaganje i provedbu izgradnje javnog sustava navodnjavanja
 • sudjelovanje u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i državnih tijela iz djelokruga svoje nadležnosti
 • druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili Župana

Poljoprivreda

Zakon o poljoprivredi (NN 118/2018)
Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 29/2018 i 32/2019)
Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/2019)

Udruživanje

Zakon o udrugama (NN 74/2014 70/2017 i 98/2019)

Hrana

Zakon o hrani (NN 81/201314/201430/2015 i 115/2018)
Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (NN 117/2017)

Vinogradarstvo i vinarstvo 

Zakon o vinu (NN 32/2019)
Lista zemljopisnih oznaka (NN 64/2017)
Pravilnik o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina (NN 102/200491/200571/200673/2007, 08/200888/200924/2011 i 152/2011)
Pravilnik o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina, te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina (NN 102/2004 i 64/2005)
Pravilnik o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju vina i voćnih vina (NN 106/2004137/2012142/201348/2014 i 01/2015)
Pravilnik o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze (NN 76/2019)
Pravilnik o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze (NN 53/2014 i 25/2020)
Pravilnik o vinskom i voćnom octu (NN 121/200553/2006 i 26/2011)
Pravilnik o upisniku destilatera (NN 137/2005 i 75/2007)
Pravilnik o proizvodnji vina (NN 02/2005137/2008 i 48/2014)
Popis članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i voćnih vina (NN 20/2019)
Pravilnik o voćnim vinima (NN 73/200624/201128/201162/201182/2011120/2012 i 59/2013)
Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vina (NN 141/201031/201178/2011 i 120/2012)
Pravilnik o označavanju vina oznakom sorte vinove loze (NN 79/2017)
Pravilnik o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (NN 142/2013 i 49/2014)
Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu (NN 48/201483/2014147/2014110/2016 i 127/2017)
Pravilnik o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018. (NN 49/201523/201673/2017)
Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018. ( 49/2015 i 73/2017)
Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018., (NN 37/2015 49/2015 i 40/2017)

Voćarstvo i povrćarstvo

Pravilnik o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija (NN 81/201597/2015100/2015101/2015124/201588/2016 i 49/2017)

Ekološka

Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (NN 86/2013 i NN 19/2016)

Stočarstvo 

Zakon o stočarstvu (NN 70/199736/1998151/2003132/2006 i 14/2014 i 30/2015)
Popis izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja te njihov potrebni broj (NN 127/1998, 73/2003, 39/2006, 126/2007 i 70/2009 i 80/2013)
Pravilnik o postupku priznavanja novih pasmina, sojeva i hibrida (NN 164/2004)
Pravilnik o držanju pčela i katastru pčelinje paše (NN 18/200829/201342/2013 i 65/2014)
Zakon o veterinarstvu (NN  82/2013148/2013 i 115/2018)

Ruralni razvoj 

Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 80/201341/2014 i 107/2014 i 30/2015)
Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014)
Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (NN 129/2014)

Poljoprivredno zemljište 

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018115/2018 i 98/2019)
Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta NN 51/2015

Ribarstvo 

Zakon o slatkovodnom ribarstvu NN 106/2001 07/2003 174/2004 10/200549/2005 i 14/2014
Pravilnik o dozvolama za rekreacijsko-športski ribolov  NN 187/2003 i  58/2004
Pravilnik o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu NN 82/2005, 01/2006139/200652/201004/201534/2015 50/2016 91/2016 i 03/2018
Pravilnik o gospodarskom ribolovu i slatkovodnom ribarstvu NN 82/200596/2013 i 114/2013)
Naredba o granicama ribolovnih područja i ribolovnih zona za športski i gospodarski ribolov NN 82/2005,
Naredba o granicama područja za gospodarski ribolov NN 118/2002
Pravilnik o popisu ulova u gospodarskom ribolovu NN 91/2003
Pravilnik o popisu ulova u rekreacijsko-športskom ribolovu NN 91/2003i 58/2004

Šumarstvo 

Zakon o šumama (NN 68/2018115/2018 i 98/2019)
Pravilnik o uređivanju šuma (NN 97/2018 i 101/2018)
Pravilnik o čuvanju šuma NN 28/2015
Pravilnik o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu (NN 17/2015 i 57/2017 i 71/2019)
Pravilnik o Upisniku šumoposjednika (NN 137/2014 i 57/2017)
Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno (NN 16/2015 i 30/2018)
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za odobrenje opsega nužne doznake stabala u šumama šumoposjednika (NN 135/2014)
Pravilnik o službenoj iskaznici i znački šumarskog inspektora (NN 142/2012)
Pravilnik o upisu dobavljača božićnih drvaca (NN 17/2020)

Lovstvo

Zakon o lovstvu (NN 99/2018 i 32/2019 i 32/2020)
Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana (NN 94/2018),
Zakon o cestama (NN 84/2011 22/2013 54/2013148/201392/2014 i 110/2019)
Zakon o udrugama (NN 74/2014, 70/2017 i 98/2019),
Zakon o zaštiti prirode NN 80/201315/2018 i 14/2019)
Pravilnik o lovostaju (NN 94/2019)
Pravilnik o službenoj iskaznici i znački lovnog inspektora (NN 142/2012)
Pravilnik o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači (NN 40/200692/200839/2011 i 41/2013)
Pravilnik o potvrdi o podrijetlu divljači i njezinih dijelova i obilježavanju krupne divljači evidencijskim markicama (NN 95/2010 i 44/2017 i 15/2019)
Pravilnik o uvjetima i načinu lova, nošenju lovačkog oružja, obrascu i načinu izdavanja lovačke iskaznice, dopuštenju za lov i evidencije o obavljenom lovu NN 70/2010
Pravilnik o lovačkim psima (NN 108/2019)
Pravilnik o načinu ocjenjivanja trofeja divljači, obrascu trofejnog lista, vođenju evidencije o trofejima divljači i izvješću o ocijenjenim trofejima NN 92/2008
Pravilnik o načinu lova s pticama grabljivicama i programu o polaganju sokolarskog ispita NN 110/2010
Pravilnik o  lovočuvarskoj službi (NN 63/2006 i 19/2016)
Pravilnik o stručnoj službi za provedbu lovnogospodarskih planova (NN 108/2019)
Pravilnik o lovniku (NN 108/2019)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja središnje lovne evidencije (NN 67/2006 i 73/2010)
Cjenik divljači (NN 67/2006)
Odštetni cjenik za izračun naknade za štete na divljači i lovištu (NN 67/2006)
Pravilnik o načinu uporabe lovačkog oružja i naboja (NN 68/2006 i 66/2010 i 37/2019)
Pravilnik o osposobljavanju kadrova u lovstvu (NN 78/2006 i 92/2008)
Stručna podloga za bonitiranje i utvrđivanje lovnoproduktivnih površina u lovištima Republike Hrvatske (NN 40/2006)
Pravilnik o osposobljavanju lovaca za prvi odstrijeljene divljači pregled namijenjene stavljanju na tržište (NN 102/2014)
Zakon o koncesijama (NN 69/2017)

Ministarstvo poljoprivrede https://poljoprivreda.gov.hr/
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu https://www.hapih.hr/
Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Sisak https://www.hgk.hr/zupanijska-komora-sisak
Hrvatska poljoprivredna komora https://komora.hr/
Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije https://rk-smz.hr/

Županijska razvojna strategija („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije23/2018 )
Program razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije„ 36/2018)
Odluka o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije„ 4/2007 i 7/2019)
Plan poticanja razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2019. godinu („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije„ 29/2019)
Plan djelovanja Sisačko-moslavačke županije u području prirodnih nepogoda za 2020. godine („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije„ 29/2019)
Godišnji plan uobičajenih mjera za sprečavanje šteta od divljači na području Sisačko-moslavačke županije za 2020./2021. lovnu godinu („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije„ 7/2020)
Odluka o sufinanciranju razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije„ ??/2020)

Temeljem Nacionalnog projekta navodnjavanja, gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV), Sisačko-moslavačka županija je usvojila Plan navodnjavanja Županije koji za cilj definira smjernice, kriterije i ograničenja za planski razvoj navodnjavanja poljoprivrednih površina pojedinih područja Županije. U navedenom planu kao pilot projekt predviđena je izgradnja sustava navodnjavanja na području Općine Velika Ludina.
Radi se o strateškom projektu Sisačko-moslavačke županije u području poljoprivrede kojem su osnovni ciljevi: povećanje kvalitete korištenja područja u poljoprivredne svrhe, povećanje površine područja koju će biti moguće navodnjavati, održivo upravljanje resursima, omogućavanje korištenja područja za uzgoj novih kultura, poticanje konkurentnosti poljoprivrede te zadržavanje stanovništva u ruralnom području.
Krajnji korisnici budućeg sustava su: voćari, vinogradari i povrćari s područja Općine Velika Ludina.
Ukupni planirani obuhvat budućeg Sustava navodnjavanja Velika Ludina iznosi 453 hektara i proteže se na četiri katastarske općine: Ludina, Katoličko Selišće, Vidrenjak i Ruškovica.
Sustav javnog navodnjavanja sastoji se od: akumulacije, crpnih stanica 1 i 2 te tlačne distribucijske mreža ukupne duljine oko 18 000 metara.
Sisačko-moslavačka županija, kao nositelj projekta, već nekoliko godina u suradnji sa Hrvatskim vodama, kao posredničkim tijelom, aktivno sudjeluje u svim aktivnostima oko projekta Sustava navodnjavanja Velika Ludina.

Popis zajedničkih i državnih lovišta u Sisačko-moslavačkoj županiji:

Zajednička lovišta
Državna lovišta

NAZIV PROJEKTA   CILJ PROJEKTA STATUS PROJEKTA  ROK IZVRŠENJA
Sufinanciranje razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije Ciljevi su razvoj i unapređenje lovstva na području Sisačko-moslavačke županije koje želimo ostvariti kroz poboljšanje uvjeta za razvoj i unapređenje lovstva, a u konačnici stvaranje prepoznatljivosti lovišta i lovstva na području naše Županije.

U tijeku

https://www.smz.hr/natjecaji/105-gospodarstvo-regionalni-razvoj-i-fondovi-eu/7930-javni-poziv-za-sufinanciranje-razvoja-lovstva-na-podrucju-sisacko-moslavacke-zupanije

5. lipanj 2020.

Dobro došli!

Smireni prostor Sisačko-moslavačke županije u kojem je lako trajati podsjeća na rasuti vitraj iz kojeg izbija tajanstveni sjaj u kojem je pohranjena povijest generacija. To je županija velikim dijelom priljubljena uz ogrtač moćnog Panonskog mora, s prizemnicama šćućurenog poput uplašenih poljskih miševa; ali i županija koja se s nezamjetnom vertikalom ustremljuje ka nebu. Zeleno plava zipka Hrvatske u koju je ukomponirano sedam gradova i dvanaest općina prostire se južno od Zagreba...

Informacije

Ulica Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak, Hrvatska

Kontakt telefon: +385(0)44-550-200

Fax: +385(0)44-524-158

E-mail adresa:

Internet stranica: www.smz.hr

OIB: 82215698659

Dužnosnici

 • Ivo Žinić, dipl.ing.arh - Župan
 • doc.dr.sc. Roman Rosavec - Zamjenik župana
 • mr.sc. Dušan Bjelajac, dr.med. - Zamjenik župana iz reda srpske nacionalne manjine

pristupačnost mrežne stranice

© 2019 Sisačko-moslavačka županija. Sva prava pridržana. Izrada i održavanje BIT centar

Izbornik