• 044 500 330

Radna mjesta

Poziv na prethodnu provjeru znanja - Oglas za prijam u službu u UO za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA
ZA PRIJAM U SLUŽBU U UPRAVNI
ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA
KLASA: 112-03/19-01/02
URBROJ: 2176/01-08-19-10
Sisak, 19. studenog 2019.

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije, na određeno vrijeme, objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA

Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji su se javili na Oglas za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije na određeno vrijeme, na radno mjesto referent/ica za prostorno uređenje i graditeljstvo – Ispostava Hrvatska Kostajnica, na prethodnu provjeru znanja koja će se održati u zgradi Sisačko-moslavačke županije, Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak, Kabinet župana, soba 28/II kat, kako slijedi:

- Pisano testiranje 25. studenog (ponedjeljak) 2019. godine u 8,00 sati

- Intervju 25. studenog (ponedjeljak) 2019. godine u 9,30 sati.

Intervju će se obaviti samo sa kandidatima/kandidatkinjama koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.

Na prethodnu provjeru znanja pozivaju se samo kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, o čemu će isti biti obaviješteni telefonskim putem.

Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 044/550-192.

Troškove Vašeg dolaska snosite sami.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd