Službena mrežna stranica Sisačko-moslavačke županije

  • 044 500 000

Kontakti - Adresar

Adresar

 
KONTAKTI – Osobna stanja građana
Telefaks: 044 500-025
E-pošta: 
SISAK, S. i A. Radića 6/6 (prizemlje zgrade Doma obrtnika u Sisku)
Tel. 044 500-032
KUTINA, Kneza Ljudevita Posavskog 27
Tel. 044 500-108
NOVSKA, Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2
Tel. 044 500-129
PETRINJA, Petrinja, Trg narodnih učitelja 7-5
Tel. 044 500-152
 
KONTAKTI – Registar birača
E-pošta: 
SISAK, S. i A. Radića 6/6 (prizemlje zgrade Doma obrtnika u Sisku)
Tel. 044 500-032 i 044 500-048
KUTINA, Kneza Ljudevita Posavskog 27 (Matični ured)
Tel. 044 500-111
NOVSKA, Trg dr. Franje Tuđmana 2 (Matični ured),
Tel. 044 500-131
PETRINJA, Vladka Mačeka 47 (Matični ured)
Tel. 044 500-153
HRVATSKA KOSTAJNICA, Trg Nikole Šubića Zrinskog 1 (Matični ured)
Tel. 044 500-143
DVOR, Trg J. Jelačića 10 (Matični ured)
Tel. 044 500-149
GLINA, Trg bana Josipa Jelačića 2 (Matični ured)
Tel. 044 500-177
TOPUSKO, Trg bana Josipa Jelačića 1 (Matični ured)
Tel. 044 500-179
GVOZD, Trg dr. Franje Tuđmana 6 (Matični ured)
Tel. 044 881-015

KONTAKTI - Matični uredi

E-pošta za sve matične urede:

MATIČNI URED SISAK
Sisak, S. i A. Radića 6/6 (prizemlje zgrade Doma obrtnika u Sisku)
Matica rođenih
Tel. 044 500-038
Matica vjenčanih i Knjiga državljana
Tel. 044 500-043
Matica umrlih
Tel. 044 500-044

MATIČNI URED SUNJA
Sunja, Trg kralja Tomislava 3
- u Matičnom uredu Sunja je uredovni dan petkom od 7,30 do 15,30 sati.

MATIČNI URED KUTINA
Kutina, Kneza Ljudevita Posavskog 27
Tel. 044 500-111 i 044 500-110

MATIČNI URED POPOVAČA
Popovača, Trg grofa Erdödyja 9
Tel. 044 500-119

MATIČNI URED NOVSKA
Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2
Tel. 044 500-130 i 044 500-131

MATIČNI URED PETRINJA
Petrinja, Vladka Mačeka 47
Tel. 044 500-153

MATIČNI URED HRVATSKA KOSTAJNICA
Hrvatska Kostajnica, Trg Nikole Šubića Zrinskog 1
Tel. 044 500-143 i 044 500-146

MATIČNI URED DVOR
Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 10
Tel. 044 500-149

MATIČNI URED GLINA
Glina, Trg bana Josipa Jelačića 2
Tel. 044 500-176 i 044 500-177

MATIČNI URED TOPUSKO
Topusko, Trg bana Josipa Jelačića 1
Tel. 044 500-179

MATIČNI URED GVOZD
Vrginmost, Trg dr. Franje Tuđmana 6
Tel. 044 881-015

KONTAKTI – Registar udruga
E-pošta: 
SISAK, S. i A. Radića 6/6 (prizemlje zgrade Doma obrtnika u Sisku)
Tel. 044 500-048

PETRINJA, Vladka Mačeka 47
Tel. 044 500-152

KUTINA, Kneza Ljudevita Posavskog 27
Tel. 044 500-108

NOVSKA, Trg dr. Franje Tuđmana 2
Tel. 044 500-129

KONTAKTI – Registar zaklada i Registar sportskih djelatnosti
E-pošta: 
SISAK, S. i A. Radića 6/6 (prizemlje zgrade Doma obrtnika u Sisku)
Tel. 044 500-048

KONTAKTI – Potvrde o uzdržavanju i obiteljskom statusu
E-pošta: 
SISAK, S. i A. Radića 6/6 (prizemlje zgrade Doma obrtnika u Sisku)
Tel. 044 500-032

KONTAKTI – Besplatna pravna pomoć
SISAK, S. i A. Radića 8 (II. kat zgrade Doma obrtnika)
Tel. 044 500-016

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-000

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

zpd
 

facebook1