Glavne vijesti

Održana Sjednica Stožera Sisačko-moslavačke županije

09-07-2020

Zamjenik župana Roman Rosavec, ujedno i Načelnik stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije je u četvrtak, 9. srpnja 2020. godine u...

Spomendan Josipe Kožić

04-07-2020

Župan Ivo Žinić je, kao izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, u subotu, 4. srpnja 2020. godine, sudjelovao u...

Izborna Skupština Nogometnog središta Kutina

02-07-2020

Zamjenik župana Roman Rosavec je u četvrtak, 2. srpnja 2020. godine, nazočio Redovnoj izbornoj sjednici Skupštine Nogometnog središta Kutina. Skupština...

Nova atletska staza u Sisku

02-07-2020

Zamjenik župana Ivan Celjak je u četvrtak, 2. srpnja 2020. godine, na Gradskom stadionu u Sisku nazočio svečanom otvorenju atletske...

Nagrade najuspješnijim autorima video-igara

02-07-2020

Župan Ivo Žinić, uz kojeg je bio njegov zamjenik Roman Rosavec, je u četvrtak, 2. srpnja 2020. godine, u prostoru...

Održana Sjednica stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije

01-07-2020

Zamjenik župana Roman Rosavec, ujedno i načelnik Stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije je u srijedu, 1. srpnja 2020. godine održao...

Sisak, Croatia

Županijska razvojna strategija


Što je Regionalni operativni program (ROP)?

Regionalni operativni program Sisačko-moslavačke županije strateški je razvojni dokument Županije koji je uz tehničku i financijsku pomoć EU programa CARDS izrađen tijekom 2003. godine, te prihvaćen na Županijskoj Skupštini 21. srpnja 2004. ROP je ispočetka bio zamišljen kao instrument koji omogućava Županiji da sa strateški usmjerenim i razrađenim razvojnim planom nastupa prema raznim, pretežito inozemnim donatorima. Danas, međutim, s razvojem službene regionalne politike Republike Hrvatske koju provodi Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, ROP postaje dio sustava nacionalne regionalne politike i plana regionalnog razvoja.
Sisačko-moslavačka županija bila je jedna od prvih (nakon Šibenika i Zadra) koja je izradila ROP. Posebna vrijednost i inovativnost ROP-a kao razvojnog dokumenta leži u činjenici da je proces njegove izrade bio participativan – velike radne grupe iz tri osnovna interesna sektora (javni, civilni, poslovni) dale su svoj doprinos ROP-u uz koordinaciju županijske radne skupine. Participativni pristup planiranju razvoja nastavljen je i u fazi provedbe – Partnersko Vijeće Sisačko-moslavačke županije osnovano je u rujnu 2004. godine nakon službenog prihvaćanja ROP-a, a značilo je institucionalizaciju suradnje triju interesnih skupina koja je razvijena u procesu izrade dokumenta. Petnaest članova Vijeća izabrano je tajnim glasovanjem na javnim sastancima triju interesnih skupina: skupina javni sektor (uprava), poslovni sektor te civilno društvo. U 15 mjeseci svog postojanja, od rujna 2004 do siječnja 2006. Partnersko vijeće održalo je sedam sjednica, te je svojim odlukama i mišljenjima usmjerilo prvu fazu provedbe ROP-a koja je uspješno okončana iskorištenjem sredstava koja su za ROP provedbu alocirana iz CARDS programa. .

Provedba ROP-a

Provedba ROP-a započela je u jesen 2004. godine uspostavljanjem Partnerskog vijeća koje je kao konzultativno tijelo Županije imalo ulogu definirati prioritete provedbe u prvoj godini, odnosno preporučiti koji će se projekti financirati iz cca 6.0 mil. € koliko je Europska Komisija stavila na raspolaganje iz programa CARDS 2003 za konkretne razvojne projekte. U studenom 2004. godine Partnersko vijeće je predložilo Županiji, a ona Europskoj komisiji da se financiraju tri «teme»: 1) infrastruktura s naglaskom na opskrbu vodom, 2) poduzetništvo s naglaskom na poduzetničke zone, te 3) turizam i civilno društvo. Lista prioritetnih područja kasnije je nadopunjena i alokacijom 2.0 mil € za razminiravanje. S obzirom da je navedene projekte trebala financirati EU, bilo ih je potrebno pripremiti u skladu s pravilima nabave EU. Nositelj ovog posla bila je županijska Jedinica za provedbu programa koja djeluje kao tajništvo Partnerskom vijeću i operativno tijelo za provedbu ROP-a. Jedinica, odnosno odjel je potpomognut timom stručnjaka – konzultanata konzultanske kuće WYG International (prije IMC Consulting) koji se također financira iz CARDS programa. Tako je tijekom 2005. izrađeno 4 studija održivosti za vodoopskrbne projekte u Majuru, Novskoj, Petrinji i Topuskom, natječajna dokumentacija za iste projekte, preliminarna studija izvedivosti 8 poduzetničkih zona, pripremljena i raspisana grant shema na temu razvoja turizma i civilnog društva SMŽ, te održane radionice s potencijalnim aplikantima. Početkom 2006. godine završene se nabavne procedure za sve pripremljene projekte i sveukupna sredstva dodjeljena iz CARDS-a bit će u potpunosti utrošena u iznosu od cca 5.8 mil. €.

ROP u budućnosti – Županijska razvojna strategija

 
Početkom 2006. godine ROP Sisačko-moslavačke županije i Partnersko vijeće nalaze se na prekretnici. S jedne strane prva faza provedbe je završena i potrebno je odrediti nove prioritete i projekte te izvore financiranja. S druge strane, prošle su dvije godine od početka izrade ove strategije, i danas je Hrvatska punopravni kandidat za članstvo u Europskoj uniji, s mnogo jasnijom politikom regionalnog razvoja. Sve ovo postavlja nove, jače izazove pred Županiju i Partnersko vijeće, stoga je Županija u 2006. godinu krenula s tri inicijative:

Proširenje i jačanje Partnerskog vijeća koje prema nacrtu prijedloga Strategije regionalnog razvoja Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka treba postati obvezno savjetodavno tijelo Županije po pitanjima regionalnog razvoja. Naziv se mijenja u Županijsko partnerstvo. Javni izborni sastanci održani su 23. ožujka 2006. godine i izabran je ukupno 21 član iz javnog, poslovnog i civilnog sektora, a prva konstituirajuća sjednica održana je 18. svibnja 2006. na kojoj je usvojen Poslovnik o radu

Revizija ROP dokumenta i nadogradnja u Županijsku razvojnu strategiju, započela je u veljači 2006. s revizijom osnovne analize ROP-a. ŽRS će, kao i ROP, biti temeljen na načelima partnerskog planiranja, odnosno kombinaciji «top-down» i «bottom-up» pristupa, te transparentnom i argumentiranom definiranju županijskih razvojnih potencijala i prioriteta.

Županijska razvojna jedinica (ŽRJ) osnovana je u veljači 2006. godine, i odmah je započela s radom na gore spomenutoj reviziji ROP-a. Važno je istaknuti da su članovi ŽRJ predstavnici svih županijskih upravnih odjela, čime su stvoreni preduvjeti za koordinirano, međusektorsko planiranje i provedbu razvojnih projekata.
 


ŽRS-Županijska razvojna strategija

Županijska razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2007.-2013.

COUNTY DEVELOPMENT STRATEGY 2007. - 2013.

Prezentacija izrade Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije

Informacije

Ulica Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak, Hrvatska

Kontakt telefon: +385(0)44-550-200

Fax: +385(0)44-524-158

E-mail adresa:

Internet stranica: www.smz.hr

OIB: 82215698659

Dužnosnici

  • Ivo Žinić, dipl.ing.arh - Župan
  • doc.dr.sc. Roman Rosavec - Zamjenik župana
  • Ivan Celjak, mag.iur. - Zamjenik župana
  • mr.sc. Dušan Bjelajac, dr.med. - Zamjenik župana iz reda srpske nacionalne manjine

pristupačnost mrežne stranice

© 2019 Sisačko-moslavačka županija. Sva prava pridržana. Izrada i održavanje BIT centar

Izbornik