Vi ste ovdje: Home Upravni odjeli i službe Zdravstvo, socijalna skrb i branitelji

Sisačko-moslavačka županija

Sisak
+C

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje


Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje obavlja stručne i upravne poslove u području zdravstva, socijalne skrbi i prava hrvatskih branitelja koja se odnose na:

 • praćenje i nadziranje poslovanja zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi kojih je osnivač Županija, te predlaganje mjera u cilju poboljšanja uvjeta njihova poslovanja te pripremu izvješća o njihovom radu za nadležna tijela,
 • obavljanje financijsko administrativnih poslova u svezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje potreba zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi kojih je osnivač Županija,
 • predlaganje programa i mjera za ostvarivanje višeg standarda zdravstvene zaštite i socijalne skrbi stanovništva,
 • ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,
 • poticanje i potpore programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada u području branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,
 • zaštita prava vojnih i civilnih invalida rata i žrtava rata,
 • koordiniranje rada udruga iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi te planiranje sredstava za sufinanciranje njihovih programa koji su od interesa za Županiju,
 • rješavanje u prvom stupnju u upravnom postupku u području socijalne skrbi u skladu sa zakonom i drugim propisima,
 • rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja socijalne skrbi u skladu sa zakonom i drugim propisima,
 • provedba postupka koji se odnosi na dodjelu koncesija za obavljanje javno zdravstvene službe na području Županije te praćenje rada koncesionara u javno zdravstvenim službama, upisa koncesijskih ugovora u registar i pripremu propisanih izvješća,
 • predlaganje mjera za svrsishodno upravljanje i raspolaganje imovinom, a posebno nekretninama zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi kojih je osnivač Županija,
 • stručne i administrativne poslove za radna tijela Županije koja se, sukladno posebnim propisima i aktima Županije, osnivaju za područja iz djelokruga Upravnog odjela,
 • suradnja s udrugama i drugim pravnim osobama i tijelima osnovanim u području iz djelokruga Upravnog odjela,
 • predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije,
 • sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,
 • druge upravne i stručne poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.


14.04.2017.

Natječaj za davanje koncesija – njega u kući

28.02.2017.

ODLUKA o dodjeli financijske potpore za projekte/programe iz područja civilnih udruga socijalne skrbi, programa umirovljenika i izvan-institucijske skrbi za stare za 2017. godinu

ODLUKA o dodjeli financijske potpore za projekte/programe iz područja programa udruga proisteklih iz Domovinskog i II. svjetskog rata u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu

ODLUKA o dodjeli financijske potpore za projekte/programe iz područja zdravstvene zaštite i prevencije ovisnosti u okviru raspoloživih sredstava Proračuna SMŽ za 2017. godinu

19.12.2016.

21.10.2016. 

Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava - Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini

04.04.2016. Natječajna dokumentacija za dodjelu financijskih potpora za projekte/programe iz raspoloživih sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke županije Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje

AKTUALNO

27.01.2016.

PRAVILNIK o novčanoj pomoći za rođenje trećeg i svakog slijedećeg djeteta     

OBRASCI

 

JAVNA RASPRAVA
15.03.2016.

Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele financijskih potpora za projekte/programe iz raspoloživih sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke županije Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje

I. JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ

PRAVILNIK o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć iz područja socijalne skrbi

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA Pravilnika o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć iz područja socijalne skrbi 

OBRASCI
PRILOG ZAMOLBI ZA JEDNOKRATNU POMOĆ socijalno ugroženim obiteljima 

IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG DOMAĆINSTVA 

II. FINANCIRANJE UDRUGA

OBRASCI

PROPISI

III. INFORMACIJE

Socijalne usluge

PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA KAO PROFESIONALNE DJELATNOSTI

OBITELJSKI DOM - FIZIČKE OSOBE

- popis dokumentacije i informacije vezane uz otvaranje obiteljskog doma

PROPISI:

- Zakon o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, broj 157/13)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrb (“Narodne novine”, broj 152/14)

- Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (“Narodne novine”, broj 40/14)

IV. DOKUMENTI

- Plan razvoja socijalnih usluga u Sisačko-moslavačkoj županiji za razdoblje 2015.-2020. godine
 


 

Kontakt

Pročelnik:
Darko Srbljanin, dipl.oec.
Tel: 044 / 550-222
Fax: 044 / 550-230
darko.srbljanin@smz.hr

 Osnovne informacije

Sisačko-moslavačka županija

 • S. i A. Radića 36, Sisak (karta)
 • Tel: +385(0)44-550-111 / Fax: +385(0)44-524-158
 • Email: info@smz.hr / Web:www.smz.hr
 • OIB: 82215698659

Dužnosnici

IVO ŽINIĆ,
Župan
ANITA SINJERI-IBRIŠEVIĆ,
Zamjenica župana
MARIN PILETIĆ,
Zamjenik župana
BOGDAN RKMAN
Zamjenik župana iz reda srpske nacionalne manjine

Kutak za posjetitelje

Poštovani posjetitelji dobrodošli! Stranice Sisačko-moslavačke županije optimizirane su za novije generacije internet preglednika poput: Internet Explorera iznad verzije 9, Firefoxa 33, Chrome 38 i sl. Ukoliko koristite starije preglednike poput Internet Explorera 7 ili 8 svakako nadogradite svoj preglednik.
Na ovom mjestu možete pronaći i ostale kvalitetne besplatne programe koji štede vaše dragocjeno vrijeme i novac poput antivirusnih, office i sl. aplikacija. Puno korisnih stvari na jednom mjestu. više >>