Vi ste ovdje: Home Upravni odjeli i službe Zdravstvo, socijalna skrb i branitelji

Sisačko-moslavačka županija

Sisak booked.net
-6...-1° C

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje


Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje obavlja stručne i upravne poslove u području zdravstva, socijalne skrbi i prava hrvatskih branitelja koja se odnose na:

 • praćenje i nadziranje poslovanja zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi kojih je osnivač Županija, te predlaganje mjera u cilju poboljšanja uvjeta njihova poslovanja te pripremu izvješća o njihovom radu za nadležna tijela,
 • obavljanje financijsko administrativnih poslova u svezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje potreba zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi kojih je osnivač Županija,
 • predlaganje programa i mjera za ostvarivanje višeg standarda zdravstvene zaštite i socijalne skrbi stanovništva,
 • ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,
 • poticanje i potpore programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada u području branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,
 • zaštita prava vojnih i civilnih invalida rata i žrtava rata,
 • koordiniranje rada udruga iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi te planiranje sredstava za sufinanciranje njihovih programa koji su od interesa za Županiju,
 • rješavanje u prvom stupnju u upravnom postupku u području socijalne skrbi u skladu sa zakonom i drugim propisima,
 • rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja socijalne skrbi u skladu sa zakonom i drugim propisima,
 • provedba postupka koji se odnosi na dodjelu koncesija za obavljanje javno zdravstvene službe na području Županije te praćenje rada koncesionara u javno zdravstvenim službama, upisa koncesijskih ugovora u registar i pripremu propisanih izvješća,
 • predlaganje mjera za svrsishodno upravljanje i raspolaganje imovinom, a posebno nekretninama zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi kojih je osnivač Županija,
 • stručne i administrativne poslove za radna tijela Županije koja se, sukladno posebnim propisima i aktima Županije, osnivaju za područja iz djelokruga Upravnog odjela,
 • suradnja s udrugama i drugim pravnim osobama i tijelima osnovanim u području iz djelokruga Upravnog odjela,
 • predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije,
 • sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,
 • druge upravne i stručne poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

28.5.2018.

25.5.2018.

8.5.2018.

26.1.2018.

 • 28.02.2017.

ODLUKA o dodjeli financijske potpore za projekte/programe iz područja civilnih udruga socijalne skrbi, programa umirovljenika i izvan-institucijske skrbi za stare za 2017. godinu

ODLUKA o dodjeli financijske potpore za projekte/programe iz područja programa udruga proisteklih iz Domovinskog i II. svjetskog rata u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinuODLUKA o dodjeli financijske potpore za projekte/programe iz područja zdravstvene zaštite i prevencije ovisnosti u okviru raspoloživih sredstava Proračuna SMŽ za 2017. godinu

 • 19.12.2016.

04.04.2016. Natječajna dokumentacija za dodjelu financijskih potpora za projekte/programe iz raspoloživih sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke županije Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje

AKTUALNO

31.01.2018.

 JAVNA RASPRAVA
15.03.2016.Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele financijskih potpora za projekte/programe iz raspoloživih sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke županije Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje

I. JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ

PRAVILNIK o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć iz područja socijalne skrbi

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA Pravilnika o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć iz područja socijalne skrbi 

OBRASCI
PRILOG ZAMOLBI ZA JEDNOKRATNU POMOĆ socijalno ugroženim obiteljima  IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG DOMAĆINSTVA 

II. FINANCIRANJE UDRUGA

OBRASCI
PROPISI

III. INFORMACIJE

Socijalne uslugePRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA KAO PROFESIONALNE DJELATNOSTI

OBITELJSKI DOM - FIZIČKE OSOBE

- popis dokumentacije i informacije vezane uz otvaranje obiteljskog doma

PROPISI:

- Zakon o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, broj 157/13)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrb (“Narodne novine”, broj 152/14)

- Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (“Narodne novine”, broj 40/14)

IV. DOKUMENTI

- Plan razvoja socijalnih usluga u Sisačko-moslavačkoj županiji za razdoblje 2015.-2020. godine
 


 

Kontakt

Pročelnik:
Darko Srbljanin, dipl.oec.
Tel: 044 / 550-222
Fax: 044 / 550-230
darko.srbljanin@smz.hr

 Osnovne informacije

Sisačko-moslavačka županija

 • S. i A. Radića 36, Sisak (karta)
 • Tel: +385(0)44-550-111 / Fax: +385(0)44-524-158
 • Email: info@smz.hr / Web:www.smz.hr
 • OIB: 82215698659

Dužnosnici

IVO ŽINIĆ, dipl.ing.arh.
Župan


doc. dr. sc. ROMAN ROSAVEC
Zamjenik župana


IVAN CELJAK, mag. iur.
Zamjenik župana


mr. sc. DUŠAN BJELAJAC, dr. med.
Zamjenik župana iz reda srpske nacionalne manjine

Politika privatnosti i Politika kolačića

www.smz.hr koristi anonimizirane kolačiće prve strane (first party cookies) radi ispravnog prikaza stranice, te u svrhu analize prometa na stranici (Google Analytics). www.smz.hr ne koristi kolačiće treće strane (third party cookies) niti sakuplja bilo kakve osobne podatke posjetitelja. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića. (više)


Preuzmite korisne programe koji vam mogu zatrebati prilikom pregleda objavčjenih sadržaja na ovoj web stranici

Kutak za posjetitelje >>