Vi ste ovdje: Home Upravni odjeli i službe Prosvjeta, kultura, šport

Sisačko-moslavačka županija

Sisak booked.net
-6...-1° C

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport obavlja stručne i upravne poslove u području obrazovanja, osnovnog i srednjeg školstva, predškolskog odgoja i naobrazbe, znanosti, kulture, tehničke kulture i športa, a koji se odnose na:

 • planiranje, organiziranje i financiranje djelatnosti osnovnog i srednjeg školstva i predlaganje mjera unaprjeđenja obrazovnog sustava,
 • planiranje i organiziranje investicijskog i tekućeg održavanja te izgradnju objekata osnovnih i srednjih škola kojih je osnivač Županija,
 • obavljanje financijsko administrativnih poslova u svezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje potreba u obrazovnim ustanovama kojih je osnivač Županija,
 • organizaciju postupka i izradu akata za organizirani prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola,
 • prati stanje u području osnovnog i srednjeg školstva i predlaže mjere unaprjeđenja obrazovnog sustava,
 • planiranje, financiranje, praćenje kapitalnih projekata i nabave opreme u obrazovnim ustanovama,
 • obavljanje stručnih, savjetodavnih i drugih poslova u nadležnosti Županije kao osnivača osnovnih i srednjih škola,
 • provodi postupak vezano uz dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentskih stipendija, te drugih potpora u cilju podizanja razine obrazovanja,
 • izradu akata i predlaganje mjera za rješavanje pitanja koja proizlaze iz položaja Županije kao osnivača obrazovnih ustanova, osobito u upravljanju i raspolaganju nekretninama ustanova,
 • obavljanje stručnih poslova i praćenje stanja te predlaganje mjera u području kulture, tehničke kulture i športa u Županiji,
 • suradnja s nadležnim ministarstvima, jedinicama lokalne samouprave i udrugama iz područja kulture, tehničke kulture i športa te sudjelovanje u organiziranju kulturnih i športskih manifestacija od interesa za Županiju,
 • stručne i administrativne poslove za radna tijela Županije koja se, sukladno posebnim propisima i aktima Županije osnivaju za područja iz djelokruga Upravnog odjela,
 • predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije,
 • sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,
 • druge upravne i stručne poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.
   

DOKUMENTI


2.8.2018.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti Srednjoj školi Petrinja za sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora

Odluka o davanju suglasnosti Glazbenoj školi Frana Lhotke za kupnju glazbenih instrumenata

26.7.2018.

Odluka o davanju suglasnosti OŠ Ludina za nabavu učeničkih tableta
 

18.7.2018.

Odluka o davanju suglasnosti OŠ Josipa Kozarca Lipovljani za provođenje postupka nabave za opskrbu prirodnim plinom

Odluka o davanju prethodne suglasnosti Industrijsko-obrtničkoj školi Sisak za izmjenu stolarije i parketa u Školskoj sportskoj dvorani Brezovica

Odluka o davanju prethodne suglasnosti OŠ Mate Lovraka Petrinja za sanaciju parketa

Odluka o davanju prethodne suglasnosti Srednjoj školi Tina Ujevića u Kutini za sklapanje Ugovora o zakupu zemljišta

Odluka o davanju prethodne suglasnosti Tehničkoj školi Kutina za sklapanje Ugovora o poslovnoj suradnji

9.7.2018.

Odluka povjerenstva o dodjeli financijske pomoći

6.7.2018.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti OŠ Mate Lovraka Petrinja za ustroj programa produženog boravka od šk. god. 2018./2019.

21.6.2018.

Odluka o davanju suglasnosti SŠ Petrinja za utvrđivanje iznosa školarine za učenike prvih razreda koji su strani državljani iz zemalja izvan Europske unije

Odluka o davanju suglasnosti Gimnaziji Sisak za davanje prostora škole na korištenje

Odluka o davanju suglasnosti Gimnaziji Sisak za davanje prostora školskog igrališta na korištenje

18.6.2018.

Odluka o davanju suglasnosti OŠ J. Kozarca Lipovljani za sanaciju školske kuhinje i blagovaonice

Odluka o davanju suglasnosti OŠ Rajić za preuređenje i opremanje školske kuhinje

Odluka o davanju prethodne suglasnosti OŠ Popovača za davanje prostora škole na korištenje
 

14.6.2018.

Objedinjeni natječaj za upis u I. razred srednje škole u 2018./2019. godini na području SMŽ

13.6.2018.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti SŠ Petrinja za davanje prostora školske zgrade na korištenje

12.6.2018.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti OŠ Sunja za davanje prostora školske učionice na korištenje

Odluka o davanju suglasnosti SŠ Glina za postavljanje ograde i drenaže

Odluka o davanju prethodne suglasnosti OŠ Popovača za davanje prostora škole na korištenje

29.5.2018.

Odluka od dopuni Odluke o stipendiranju učenika I. razreda u deficitarnim obrazovnim programima u školskoj godini 2018./2019.

Odluka o davanju suglasnosti OŠ Ludina za sanaciju ravnog krova

25.5.2018.

Odluku o davanju suglasnosti Glazbenoj školi Frana Lhotke u Sisku za utvrđivanje prijedloga cijene obrazovanja darovitih učenika za šk. god. 2018/19.

Odluku o davanju suglasnosti na odluku školskog odbora Glazbene škole Frana Lhotke u Sisku
 

24.5.2018.

Odluka župana o stipendiranju učenika I. razreda u deficitarnim obrazovnim programima u školskoj godini 2018./2019.

2.5.2018.

Odluka o sufinanciranju konferencije "17. Međunarodno savjetovanje ljevača"

26.4.2018.

Odluka o davanju suglasnosti OŠ Mate Lovrak, Petrinja za izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu škole

25.4.2018.

Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za kvalitetu SŠ Glina iz reda osnivača

18.4.2018.

Objava rezultata Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu

- Odluka o raspodjeli sredstava iz programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu

- LISTA PRIHVAĆENIH PRIJAVLJENIH PROGRAMA
- NEPRIHVAĆENI PROGRAMI

5.4.2018.

4.4.2018.

29.3.2018.

26.3.2018.

23.3.2018.

16.3.2018.

12.3.2018.

6.3.2018.

28.2.2018.

27.2.2018.

21.2.2018.

16.2.2018.

14.2.2018.

13.2.2018.

30.1.2018.

29.1.2018.

25.1.2018.

24.1.2018.

19.1.2018.

15.1.2018.

3.1.2018.

2.1.2018.


21.12.2017.

20.12.2017.

19.12.2017.

18.12.2017.

8.12.2017.

7.12.2017.

1.12.2017.

29.11.2017.

28.11.2017.

28.11.2017.

28.11.2017.

24.11.2017.

23.11.2017.

13.11.2017.

10.11.2017.

7.11.2017.

Odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći za školovanje

6.11.2017.

Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Sunja za nabavu novog putničkog kombi vozila

Odluka o davanju suglasnosti Tehničkoj školi Kutina za uzimanje u zakup prostora školske športske dvorane za potrebe nastavnih aktivnosti

3.11.2017.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti Osnovnoj školi Jasenovac za davanje prostora školske športske dvorane na korištenje

24.10.2017.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti Osnovnoj školi Braća Radić u Martinskoj Vesi za davanje prostora školske športske dvorane na korištenje

23.10.2017.

Odluka o finaciranju pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u školskoj 2017./18. godine

14. 9. 2017.

SUBVENCIJA PRIJEVOZA ZA REDOVITE STUDENTE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Potvrde se mogu ovjeravati i karte kupovati od 25.9.2017. godine.


12. 9. 2017.

NATJEČAJ ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA 2017/2018.

NATJEČAJ ZA DODJELU UČENIČKIH STIPENDIJA  2017/2018.

17.07.2017.

20.06.2017.

29.05.2017.

14.04.2017.

22.03.2017.

31.01.2017.

19.01.2017.

17.01.2017.

12.01.2017.
Izmjena javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije

21.12.2016.

PRAVILNIK o financiranju programa, projekata i manifestacija kroz Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije

30.11.2016.

ODLUKA o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima s područja Sisačko-moslavačke županije za akademsku godinu 2016./2017.

25.11.2016.

ODLUKA o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija redovitim učenicima četverogodišnjih i petogodišnjih programa obrazovanja srednjih škola s područja Sisačko-moslavačke županije za školsku godinu 2016./2017.

17.10.2016.

Odluka o sufinanciranju prijevoza autobusom za redovne za studente s prebivalištem na području Sisačko-moslavačke županije

26.09.2016.

ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za sufinanciranje smještaja i prehrane u učeničkim domovima učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Sisačko-moslavačke županije za školsku godinu 2016./2017.

NATJEČAJ za sufinanciranje smještaja i prehrane u učeničkim domovima učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Sisačko-moslavačke županije za školsku godinu 2016./2017.

PRIJAVNICA za sufinanciranje smještaja i prehrane u učeničkim domovima učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Sisačko-moslavačke županije šk. god. 2016./2017.

20.09.2016.

Odluka o sufinanciranju prijevoza vlakom za studente s prebivalištem na području Sisačko-moslavačke županije

 

05.07.2016.

ODLUKA o odobravanju sredstava za financiranje/sufinanciranje troškova prijevoza nagrađenih sudionika 19. županijske smotre izvornih folklornih skupina „Martinski susreti 2016.“

30.05.2016.

Rezultati poziva za raspodjelu sredstava javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu

04.03.2016.

PRAVILNIK o kriterijima za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za školovanje
 

10.02.2016. PRAVILNIK O VREDNOVANJU PREDLOŽENIH PROGRAMA, PROJEKATA I MANIFESTACIJA U KULTURI
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

 

18.01.2016.

Odluka o dodjeli stipendija redovitim studentima s područja Sisačko moslavačke županije za 2015/2016. godinu
i konačna rang lista
 


07.01.2016.

Odluka o dodjeli stipendija redovitim učenicima četverogodišnjih programa obrazovanja srednjih škola sa područja Sisačko-moslavačke županije za 2015/2016. godinu.
i konačna rang lista
 


- Sredstva za rad mladih za 2015. godinu

30.12.2015.

Sisačko – moslavačka županija objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu.

Javne potrebe u kulturi, za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Sisačko-moslavačke županije, jesu kulturne djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Sisačko-moslavačku županiju.

Poziv je otvoren od 30. prosinca 2015. do 15. veljače 2016. godine (45 dana)

Ove godine prijave se vrše prosljeđivanjem elektroničkog obrasca (on line prijavnica), a na priloženoj poveznici možete preuzeti i svu potrebnu dokumentaciju.


 
 
 

 

Prosvjeta,kul.,sport

Pročelnik
DARJAN VLAHOV, prof.
tel. 550 190
e-mail: darjan.vlahov@smz.hr

Pomoćnik pročelnika
KRUNOSLAV BUŠIĆ, struč.spec.ing.aedif.
tel 550 224
e-mail: krunoslav.busic@smz.hr

Viša savjetnica za potpore u prosvjeti, kulturi, športu i tehničkoj kulturi
VLASTA MESIĆ, struč.spec.oec.
tel 550 228
e-mail: vlasta.mesic@smz.hr

Viši savjetnik za procese u obrazovanju
AGAN VELIĆ, prof.
tel. 550 229
e-mail: agan.velic@smz.hr

Viši savjetnik za procese u obrazovanju
SANJA MIOKOVIĆ, mag.pol.
tel. 550 229
e-mail: sanja.miokovic@smz.hr

Viša stručna suradnica za osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje
MAJA MAHMUTOVIĆ, prof.
tel. 550-226
e-mail: maja.mahmutovic@smz.hr

Stručni suradnik za financije i prijevoz
ZRINKA ŠTAJDOHAR, ing.
tel: 550 257
e-mail: zrinka.stajdohar@smz.hr

Referent
NIKOLINA DUGANDŽIĆ
tel: 550 190, 226
e-mail: nikolina.dugandzic@smz.hr

 
 
 
 

Osnovne informacije

Sisačko-moslavačka županija

 • S. i A. Radića 36, Sisak (karta)
 • Tel: +385(0)44-550-111 / Fax: +385(0)44-524-158
 • Email: info@smz.hr / Web:www.smz.hr
 • OIB: 82215698659

Dužnosnici

IVO ŽINIĆ, dipl.ing.arh.
Župan


doc. dr. sc. ROMAN ROSAVEC
Zamjenik župana


IVAN CELJAK, mag. iur.
Zamjenik župana


mr. sc. DUŠAN BJELAJAC, dr. med.
Zamjenik župana iz reda srpske nacionalne manjine

Politika privatnosti i Politika kolačića

www.smz.hr koristi anonimizirane kolačiće prve strane (first party cookies) radi ispravnog prikaza stranice, te u svrhu analize prometa na stranici (Google Analytics). www.smz.hr ne koristi kolačiće treće strane (third party cookies) niti sakuplja bilo kakve osobne podatke posjetitelja. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića. (više)


Preuzmite korisne programe koji vam mogu zatrebati prilikom pregleda objavčjenih sadržaja na ovoj web stranici

Kutak za posjetitelje >>