Vi ste ovdje: Home Upravni odjeli i službe Gospodarstvo, regionalni razvoj i fondovi EU

Sisačko-moslavačka županija

Sisak booked.net
-6...-1° C

Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i fondove Europske unije

Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i fondove Europske unije obavlja upravne i stručne poslove iz područja gospodarstva (obrt, malo i srednje poduzetništvo), programa EU fondova i međunarodne suradnje, energetike, komunalnog gospodarstva, prometa i turizma koji se odnose na:

 • praćenje stanja u gospodarstvu i to kroz izradu analiza gospodarskih kretanja, izradu prijedloga održivog gospodarskog razvoja u suradnji s općinama i gradovima te predlaganje mjera za poticanje razvoja,
 • prikupljanje i distribuciju informacija o potencijalnim izvorima financiranja programa i projekata Županije te programa i projekata gradova i općina, trgovačkih društava i ustanova kojih je osnivač Županija,
 • provedbu programa kreditnih linija za poticanje poduzetništva,
 • organizaciju i pružanje stručne podrške organizaciji gospodarskih manifestacija, promocija i izložbi,
 • obavljanje poslova radi unaprjeđenja razvoja kontinentalne turističke ponude na području Županije, te s tim u vezi pronalaženje izvora novih načina financiranja turističke ponude,
 • suradnju u ostvarivanju prometne povezanosti gradova i općina na području Županije, te obavljanje poslova za linijski i posebni linijski prijevoz putnika u javnom cestovnom prijevozu,
 • upravne i stručne poslove iz područja komunalnog gospodarstva i energetike,
 • poticanje, koordinaciju, usklađivanje i praćenje razvojnih programa i projekata iz područja energetike i energetske infrastrukture,
 • pripremu postupaka za dodjelu koncesija iz djelokruga Upravnog odjela,
 • rješavanje u prvom stupnju u upravnom postupku iz područja linijskog i posebnog linijskog prijevoza putnika u javnom cestovnom prijevozu,
 • provođenje drugostupanjskog upravnog postupka po žalbama izjavljenim na upravne akte jedinica lokalne samouprave iz područja komunalnog gospodarstva,
 • poslove iz područja regionalnog razvoja i to kroz izradu strateških dokumenata u područjima iz djelokruga Upravnog odjela, predlaganje i provedbu programa i projekta regionalne razvojne politike u skladu s nacionalnim i europskim politikama regionalnog razvoja, te predlaže razvojne prioritete Županije,
 • vođenje baze razvojnih projekata na području Županije, suradnju s tijelima državne uprave, općinama, gradovima, županijama i drugim subjektima,
 • suradnju na pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i ostalih međunarodnih i nacionalnih izvora,
 • koordinaciju i davanje pomoći gradovima i općinama prilikom prijava na domaće i međunarodne projekte,
 • poslove pripreme odnosno obrade prijedloga strategijskih i drugih programskih i planskih dokumenata od značaja za regionalni razvoj i razvoj Županije,
 • predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije,
 • sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,
 • druge upravne i stručne poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.
   

NAZIV PROJEKTA

CILJ PROJEKTA

STATUS PROJEKTA

ROK IZVRŠENJA

Poduzetnički krediti – 2018

Poticanje razvoja poduzetništva jednostavnijim, bržim, kvalitetnijim odnosno povoljnijim pristupom financijskim sredstvima i subvencijom kamata na poduzetničke kredite

U tijeku - pogledaj

Do utroška sredstava

Kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji

Poticanje razvoja obrtnika i mikro subjekata malog gospodarstva koji se bave isključivo proizvodnim djelatnostima

Završen - pogledaj

 30.09.2018.

Gospodarske manifestacije i promocije

Poticanje promocije proizvoda i usluga  poduzetnika široj javnosti kao i izvozne orijentacije gospodarstva

U pripremi

 15.12.2018.

Uvođenje normi i sustava upravljanja kvalitetom

Poboljšanje učinkovitosti poslovnih i proizvodnih procesa i izvozne orijentacije gospodarstva

U pripremi

 15.12.2018.

Poticanje inovacija u poduzetništvu

Poticanje poduzetništva temeljenog na inovacijama i suvremenim tehnologijama

Završen - pogledaj

 15.12.2018.

Tradicijski i umjetnički obrti

Doprinos očuvanju i razvoju tradicijskih i umjetničkih obrta

 

Završen - pogledaj

 30.09.2018.

Unapređenje turističke ponude u SMŽ

Razvoj selektivnih oblika turizma i podizanje kvalitete i prepoznatljivosti turističke ponude

U tijeku - pogledaj

 15.12.2018.

Organizirani dolazak turista na područje SMŽ

Poticanje tržišnog plasmana turističkih proizvoda SMŽ povećanjem broja dolazaka i noćenja turista

U pripremi

 15.12.2018.

Razvoj cikloturizma na području SMŽ

Razvoj turističke infrastrukture i poticanje razvoja cikloturizma kao motiva dolaska turista na područje SMŽ

U tijeku - pogledaj

 15.12.2018.

Dokumenti23.08.2017.

Odluka o stavljanju na javnu raspravu Strateške studije utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017. – 2020.

Strateška studija utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020.

Ne-tehnički sažetak Strateške studije

Županijska razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije 2017. – 2020.

Analiza stanja Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017. – 2020.

30.01.2017.

ODLUKA o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020.

20.12.2016.

Poziv na raspravu o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020.

Izvješće o postupku određivanja sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020

Mišljenja o Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020

Prijedlog odluke o sadržaju Strateške studije Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020

Strateški okvir Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020

04.10.2016.

ODLUKA o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020.

ODLUKA o pokretanju postupka izrade  Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020.

Županijska razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020. – Strateški okvir: Vizija – Ciljevi – Prioriteti - Mjere

Informacija o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017-2020.

 

 

Kontakt

Pročelnik: 
Marijan Belošević, dipl.oec.
tel.:044/540-064
e-mail: marijan.belosevic@smz.hr

Viša savjetnica za gospodarski razvoj
Katica Matijašević
tel.:540-081

Viša savjetnica za komunalno gospodarstvo
Dubravka Bogdanić
tel:540-021

 

Savjetnica za malo i srednje poduzetništvo
Dubravka Lisinski
tel.: 540-058

Savjetnica za obrt i turizam
Jadranka Kraljić
tel.: 540-073

Viša savjetnica za fondove Europske unije
Snježana Tomašević
tel.: 742-618

Viša savjetnica za regionalni razvoj i međunarodnu suradnju
Marija Ljubešić Radočaj
tel.: 544-602


Osnovne informacije

Sisačko-moslavačka županija

 • S. i A. Radića 36, Sisak (karta)
 • Tel: +385(0)44-550-111 / Fax: +385(0)44-524-158
 • Email: info@smz.hr / Web:www.smz.hr
 • OIB: 82215698659

Dužnosnici

IVO ŽINIĆ, dipl.ing.arh.
Župan


doc. dr. sc. ROMAN ROSAVEC
Zamjenik župana


IVAN CELJAK, mag. iur.
Zamjenik župana


mr. sc. DUŠAN BJELAJAC, dr. med.
Zamjenik župana iz reda srpske nacionalne manjine

Politika privatnosti i Politika kolačića

www.smz.hr koristi anonimizirane kolačiće prve strane (first party cookies) radi ispravnog prikaza stranice, te u svrhu analize prometa na stranici (Google Analytics). www.smz.hr ne koristi kolačiće treće strane (third party cookies) niti sakuplja bilo kakve osobne podatke posjetitelja. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića. (više)


Preuzmite korisne programe koji vam mogu zatrebati prilikom pregleda objavčjenih sadržaja na ovoj web stranici

Kutak za posjetitelje >>